آثار منتشر شده

آثار منتشر شده

آثار منتشر شده ی حمیدرضا خزاعی

حمیدرضا خزاعی

 

باران خواهی در ایران یا افسانه باران

افسانه باران یا باران خواهی در ایران

نویسنده: حمیدرضا خزاعی

تعداد صفحات: 416 صفحه

قیمت: 

سال چاپ: 1394

برای اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب مراجعه شود به صفحه ی باران خواهی در ایران

 

سازه های آبی شگفت انگیز قاین

سازه های آبی شگفت انگیز قاین

نویسنده: حمیدرضا خزاعی

تعداد صفحات: 176

قیمت: 

سال چاپ: 1394

سازه های آبی شگفت انگیز قاین

 

تاریخ شفاهی و مکتوب نهرین طبس

تاریخ شفاهی و مکتوب نهرین طبس

نویسنده: حمیدرضا خزاعی

تعداد صفحات: 264 صفحه

قیمت:

سال چاپ: 1394

تاریخ شفاهی و مکتوب نهرین طبس

 

   افسانه های خراسان

جلد اول

نیشابور

نویسنده: حمیدرضا خزاعی

سال چاپ: 1378

تعداد صفحات: 424

افسانه های خراسان جلد اول 

افسانه های خراسان، مجموعه ای ست که جایگاهی بزرگ برای خود تعریف کرده و در ابتدا قصد بر آن بود که دائره المعارفی از افسانه های خراسان را برای نسل هایی که در آینده متولد می شوند را به یادگار بگذارد. تقلایی نزدیک به سی سال در پس این مجموعه خفته است. قرار بود مجموعه ای پنجاه جلدی از افسانه های خراسان را منتشر شود. حدود 400 ساعت نوار ضبط شده فراهم آمده، بخشی از نوارها پیاده شده و به زیور چاپ آراسته شده اما بخش بزرگی هنوز در انتظار روزی هستند که شرایط مناسب اقتصادی برای چاپ آن ها فراهم گردد. آدمی زاد به امید زنده است و می دانیم که آن روز از راه خواهد رسید.
اولین جلد این مجموعه در سال 1378 از چاپ خارج شد و به افسانه های دو روستا از روستاهای نیشابور، با نام  «بار» و «دامن جان» می پردازد. جلد اول افسانه های خراسان 31 افسانه را در خود جای داده است

افسانه های خراسان جلد اول

   

 

افسانه های خراسان, جلد دوم 

 

 افسانه­ های خراسان

  جلد دوم
  نیشابور
  نویسنده: حمید رضا خزاعی
  سال چاپ: 1379
  تعداد صفحات: 208 ص

 

  قیمت:  تومان

این مجموعه نیز به افسانه های نیشابور اختصاص داده شده و شامل 15 افسانه است که به تریب عبارتند از:

1-    آدم چوبی    2- خون برفی    3- گل مرجان    4- گل خشخاش    5- زن بی وفا، زن با وفا    6- اسکندر ذوالقرنین دو شاخ داره    7- فکر پادشاه و روزی رعیت    8- سنگ صبور    9- میر نسا    10- محمدی که از روباه می ترسید    11- دختر چلچراغ    12- آهوی شاخ طلا    13- حسن خاک باز    14- بزک زنگوله پا    15- گرگ ساده لوح

 

افسانه های خراسان جلد دوم

 

 

 افسانه های خراسان جلد دوم نیشابور 

 

افسانه های خراسان

  جلد سوم
  نیشابور
  نویسنده: حمید رضا خزاعی
  سال چاپ: 1379
  تعداد صفحات: 208 ص
  قیمت:  تومان

 

این مجموعه نیز به افسانه های نیشابور می پردازد و شامل 10 افسانه است که این افسانه ها عبارتند از:

1-    دختر پریزاد    2- گل ققه    3- زیتون   4- دختر خیاط    5- شاه عباس    6- پادشاه و دختر تاجر 7- مار سیاه چشم    8- عقل و دولت    9- حلال خور    10- داد و بیداد

 

 

 

 

افسانه های خراسان

  جلد چهارم
  نیشابور
  نویسنده: حمید رضا خزاعی
  سال چاپ: 1379
  تعداد صفحات: 184 ص

 

جلدچهارم آخرین جلدی است که به افسانه های نیشابور پرداخته است. قابل ذکر است که بخش بزرگی از افسانه های گرد آوری شده ی این منطقه هنوز روی چاپ را به خود ندیده اند و با توجه به عدم اقبال به مسائل فرهنگی شاید روی چاپ را هم به خود نبینند. این مجموعه شامل 11 افسانه است که عبارتند از:

1-    درخت شاه توت    2- شازده اسماعیل    3- نیم من دنبه    4- گرگ و روباه    5- فاطمه غُرغُروک   6- آدم نافهم و بخت بیدار    7- خرگوش پهلوان    8- چغون دوز    9- شاه عباس و سه شرط اژدها 10- ملک اسپا    11- شاه عباس و دختر پریزاد

 
 

 

 

 

 

 افسانه­ های خراسان

  جلد پنجم
  تربت حیدریه
  نویسنده: حمید رضا خزاعی
  سال چاپ: 1380
  تعداد صفحات: 384 ص
  قیمت :  تومان

 

جلد پنجم افسانه های خراسان به افسانه های تربت حیدریه پرداخته است. ناشر برای پرهیز از ضرر و زیان های احتمالی تصمیم گرفت از آن پس برای هر شهرستان فقط یک جلد از افسانه های آن شهرستان را منتشر کند و چنین شد که دختر کفش طلا یا جلد پنجم افسانه های خراسان منتشر شد.

افسانه های این مجموعه بیشتر به محدوده ای پوشش داده شده که چند سال است از شهرستان تربت حیدریه جدا شده و با نام شهرستان زاوه شناخته می شود. جلد پنجم افسانه های خراسان مشتمل بر 28 افسانه است که عبارتند از:

1-    سیپورنام    2- هوشیار و دیوانه    3- زهر باغ    4- دختر کفش طلا    5- دختر چل گز مو    6- دختر چل گریون    7- نی نواز    8- باز پر   9- آرا داری اما گیرا نداری    10-چه کنم که دارم    11- مورچه لنگ    12- سه پسر پادشاه    13- موش موشو    14- احمد سرگشته    15- کدوی خشک    16- نوش آفرین    17- غول مدنگ و غول مزنگ    18- نادر شاه    19- شاه عباس و لخه دوز    20- شاه عباس و سه درویش    21- خانه چهل در    22- روباه پوستین دوز    23- زخم زبان  24- هرچه مگی    25- سزای خوبی به آدمیزاد    26- کوسه ممد    27- گوساله زرد    28- مکر مرد و مکر زن

 

 

 

 

 

 

 

افسانه ­های خراسان

  جلد ششم
  تایباد
  نویسنده: حمید رضا خزاعی
  سال چاپ: 1381
  تعداد صفحات: 224 ص
  قیمت:  تومان

 

 

جلد ششم به افسانه های تایباد اختصاص یافته است. برگزیدن نام دیگر برای کتاب زیبایی خارق العاده ی افسانه ی جهان تیغ بود. کتاب که چاپ شد پس از مدتی آقایی تلفن زد و خودش را به نام جهان تیغ معرفی کرد و گفت: طایفه ای در سیستان هستند که نام خانوادگی شان جهان تیغ است و از تبار جهان تیغ افسانه هستند. البته در خود تایباد هم چند خانواده با نام جهان تیغ وجود دارند. داشتم می گفتم آقای جهان تیغ حدود 200جلد از کتاب را خرید تا میان اعضای طایفه ی خود قسمت کند. جلد ششم مشتمل بر 16 افسانه است که عبارتند از:

1-    نیم نخودک    2-کیگ جناب مرده    3- انار پری    4- مغول دختر    5- پیرمو پیرمو    6- موی شیطان    7- چل فند   8- درویش احمد    9- پیشانی سیاه    10- ماه پیشانی    11- عبدالله خشکی و عبدالله آبی    12- دختر تاجر    13- گربه رقاص    14- جهان تیغ    15- شیر، نر و ماده ندارد    16- وصیت

 

 

 

 

 

 

افسانه­ های خراسان

  جلد هفتم
  اسفراین
  نویسنده: حمید رضا خزاعی
  سال چاپ: 1382
  تعداد صفحات: 328 ص
  قیمت:  تومان

 

این مجموعه مشتمل بر 26 افسانه است این افسانه ها عبارتند از:

1-   دختر چين و ماچين  2- ماهي پر خط و خال    3- نيم نخودي   4- احمدك  5- بانو حسينپري زاد  6- بي بي نگار و آقا شهريار  7- پاي چكمه  8- پري زاد درخت انار  9- پلنگ وروباه  10- پيرمرد زنده دل و شاه عباس  11- تقدير نويس  12- جو گرو 13- حكيم دوغي 14- خروس 15- خنجر پادشاه  16-  خواب  17- خيلي مردي  18- دختر گلستان عرب  19-  روباه و كلاونچي  20- سيمرغ 21- علي بهانه گير  22- قفقاز خانم  23- قلعه ي علي قليچ  24- گربه از دماغ پلنگ افتاده  25- ممد نامدار  26- مرغ زرين

 

 

 

 افسانه­ های خراسان

  جلد هشتم
  سبزوار
  نویسنده: حمید رضا خزاعی
  سال چاپ: 1382
  تعداد صفحات: 384 ص
  قیمت:  تومان

 

افسانه های سبزوار یا جلد هفتم مشتمل بر 31 افسانه است که افسانه ها به ترتیب عبارتند از:

1-    درينگو ، درينگو ، سكينه را بردن   2- پيرهني   3- گل به صنوبر چه كرد ، صنوبر به گل    4-غريب و شاه صنم   5- حسينا    6-آفتابه طلا ، آفتابه نقره    7- آرزوي سه دختر     8-پري زاد چهل شلوار    9- جاني كَل    10- چشم آدمي زاد   11-  دختر حور و پري   12- دل و جگر     13-دندان ديو    14- دنيا به تدبير مي گردد   15- ديو كذايي   16- روباه پير   17- روباه و كلاغ     18-زيارت    19- سبز پنبه خور    20- سه برادر    21- عزرائيل     22- غريب جان    23- غِل ممد پهلوان    24- غولِ نخ ور    25- كَل و كلاغ    26- گاو زرد    27- گنجشك سوداگر    28- گنجشك قبا پوش    29- گيس گو    30- موش دم بريده   31- هفت ديو   

 

 

 

 

 افسانه­ های خراسان

  جلد نهم
  بیرجند
  نویسنده: حمید رضا خزاعی
  سال چاپ: 1385
  تعداد صفحات: 446 ص
  قیمت: تومان

 

مجموعه افسانه های خراسان جنوبی یا افسانه های بیرجند در واقع به افسانه های بیرجند، قاین و نهبندان پوشش می­ دهد. یعنی سه کتاب در یک کتاب منتشر شده است.

کتاب اول افسانه های بیرجند است که 23 افسانه را در دل دارد و این افسانه ها عبارتنداز:

1-    اوسنه‌ي سوم ماه  2- اوسنه‌ي خون  3- خال 4- اوسنه‌ي خواب  5- دختر ابريشم‌كش  6- قلندر 7- بي‌بي هور و بي‌بي نور  8-كَكُر  9- كچلو و سه شرط پادشاه  10- درخت رنگ به رنگ  11- پلنگي از همه رنگي  12- حسن كچل 13- برگ ظلمات  14- اصل و نسب  15- اصل زن 16- چاقو و لقمان  17- اوسنه‌يني  18- گل خندان  19- سه وصيت 20- بلبل سرگشته  21- شاه عباس ودختر پري‌زاد  22- آب و بلبل و كره خر  23- هفت 

کتاب دوم به افسانه های قاین پوشش می دهد که شامل 7 افسانه است:

1-    بَل  2- غلام 3- او دَم عر تو بود  4- دختر چين وماچين  5- سيب قندي و پر كاه  6- جناب عزرائيل  7- سه برادر 

            کتاب سوم به افسانه های نهبندان پوشش می دهد و شامل افسانه­ های

           زیر است:

1-    گنجشك وكالَك  2- شش درخت بيد  3- خانم قزليك 4- خوله و بوله  5- بزن لالا  6- هَلر و شِلر  7- شه مار سفيد  8- بارزنگي 9- شغال بي‌دُم  10- خون  11- دويدم و دويدم  12- رفتم به باغ پسته  13- خر سياه خرم بود 

 

 

   

 

 

 افسانه­ های خراسان

  جلد دهم
  طبس
  نویسنده: حمید رضا خزاعی
  سال چاپ: 1385
  تعداد صفحات: 408 ص
  قیمت: تومان

 

افسانه های طبس یا جلد دهم افسانه های خراسان، این جلد آخرین جلد از مجموعه ی افسانه های خراسان است که به چاپ رسیده و مجموعه ی بزرگی از افسانه ها بر زمین مانده تا کی و چه وقت بتوان کار آماده سازی و چاپ بقیه را آغاز کرد و این مستلزم آن است که موسسه یا نهادی با حمایت خود شرایط لازم برای چاپ بقیه ی کارها را فراهم آورد. این مجموعه مشتمل بر  43 افسانه است

1-    ابراهيم ادهم  2- خواجه‌ي خضر  3- زيارت 4- جمال لوك  5- رستم و اسفنديار  6- بخت  7- حسينا 8- باقر و گل‌اندام  9- حيدر بيك  10- خال گردن  11- طوطي چيني 12- خنده‌ي ماهي  13- دختر نجار  14- فاطمه ماهو  15- جووك 16- يك وجب قد ، هفت وجب ريش  17-دختر شاه پريان  18- اوسنه‌ي خاك  19- اسب سخن‌گو  20- سرنوشت 21- دو خواهر  22- تسبيح شاه عباس  23- شاه عباس و  24- چكش آهن و سندان بلور  25- چهار درويش  26- نجس‌تر از همه چيز  27- تلخ و شيرين  28- هركاري مي‌كني فكر آخرش باش  29- خاله پزوكك  30- خانه‌ي پيرزال  31- كلوخ و كاغذ و گُل ميخ  32- سه دروغ 33- نيم مرد  34- آخ و پيك  35- كل باقر 36- كل مرد  37- چنگيز خان  38- سگ‌ها و شغال‌ها  39- قلم خدا 40- گاو آمد و در را شكست  41-ترانه  42- ترانه باغ كاكا  43- عاشقي

 

 

 

 

 

 

 لالایی­ ها

   نویسنده: حمید رضا خزاعی
  سال چاپ: 1384
  تعداد صفحات: 392 ص
  قیمت:  تومان

 

اولين نواهای عاشقانه‌ای كه كودك می شنود و تجربه مي‌كند ، لالايي‌ها هستند‌ . نواهايي سرشار از محبت و ميل به زندگي .

تقديم به مادرم و همه‌ي مادران و كودكاني كه با لالايي به آرامش و خواب رسيده‌اند .

لالايي مجموعه‌اي از كلمات موزون و آهنگ‌دار است كه مادر براي كودك خود زمزمه مي‌كند. حركت منظم گهواره اين آواي محزون، گوش‌نواز وعاشقانه را هم‌راهي مي‌كند .

آهنگ لالايي‌ها مهربان، نرم، احساساتي و آرامش‌بخشبوده و در عين حال موزون و گوش‌نواز است. كودك با كمك آواي مادر با طرز اداي كلمه‌هاو موسيقي زبان آشنا مي‌شود .

مضمون لالايي‌ها ساده، روشن و بي‌پيرايه است. لالايي در واقع پيامي‌ست كه مادر همراه با امواجي نامرئي به سوي كودك خود مي‌فرستد . كودك اينپيام را با همه‌ي وجود دريافت و دروني مي‌سازد .

لالايي‌ها طبيعت ، زندگي و عشق را به كودك آموزش مي‌دهدو روح كودك را با زيبايي‌ها آشنا مي‌سازد .

كتاب حاضر مجموعه‌اي از لالايي‌هاي سرزمين ما ايران است. لالايي‌هايي كه در گوشه گوشه اين سرزمين پهناور ، قرن‌هاست كه مادران درگوش كودكان خود زمزمه كرده‌اند ، زمزمه مي‌كنند و زمزمه خواهند كرد .

 

 

 

 

 

  افسانه سیاوش

  مجموعه افسانه
  باز نوشته از روی شاهنامه
  نویسنده: حمید رضا خزاعی
  سال چاپ: 1391
  تعداد صفحات: 96 ص
  قیمت:  تومان

 

  این مجموعه آخرین مجموعه از مجموعه افسانه های شاهنامه است که منتشر شده است. شیاوش افسانه ی پاکی و نجابت است، پیامبری که جایگاهی ویژه در نزد ما ایرانیان داشته است. افسانه ی سیاوش نیز افسانه ای پیش آریایی است که به سرزمین افسانه های آریایی ورودپیدا کرده و جایگاهی خاص برای خود تعریف کرده است.


 

 

 

 

 

 

 نام اثر: زیباترین افسانه­ ها

  افسانه پریان
  مجموعه­ ی افسانه
  نویسنده: حمید رضا خزاعی
  سال چاپ: 1391
  تعداد صفحات: 272 ص
  قیمت: تومان

 

 

این مجموعه، افسانه های پریان را هدف قرار داده است. شخصیت های محوری این افسانه ها پری هستند. انسان ها برای رسیدن به این پریان راه های دراز و آزمون های سختی را پشت سر می­ گذارند تا پری ها را برای زندگی به میان انسان ها بیاورند و یا برعکس خود به میان پریان بروند.

این مجموعه متشکل از 16 افسانه است که به ترتیب عبارتند از:

1-    گل به صنوبر چه کرد     2- شازده اسماعیل     3- دختر کفش طلا      4- دختر چین و ماچین      5- پری زادان درخت سیب    6- پیرهنی   7- حیدر مار و بی بی نگار    8-خانه ی چهل در

9- دختر پری زاد    10- دختر گلستان عرب    11- درینگو درینگو سکینه را بردن   12- غریب جان    13- غلام دیو زاد    14- ماه پیشانی    15- ماهی پر خط و خال    16- دختر چل گز مو

 

 

 

 

 

 

 نام اثر: زیباترین افسانه­ ها

  افسانه شاه عباس
  مجموعه­ ی افسانه
  نویسنده: حمید رضا خزاعی
  سال چاپ: 1391
  تعداد صفحات: 168 ص
  قیمت:  تومان

 

این مجموعه، به افسانه های شاه عباس می­ پردازد. شخصیت محوری در تمامی افسانه های آنشاه عباس است. شاه عباس یگانه پادشاهی ست که در بسیاری از افسانه ها حضور دارد واین شاید به دلیل آن باشد که در دوره ی شاه عباس هم امنیت وجود دارد و هم رونق اقتصادی تا دورترین نقاط کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است و طبیعی ست که مردم او را دوست داشته اند و در پیرامون شخصیت منحصر به فرد او به افسانه سرایی پرداخته اند. البته با قطع و یقین نمی توان گفت تمامی افسانه هایی که منتسب به شاه عباس است برآمده از شخصیت این پادشاه باشد. باید پاره ای از افسانه های شاهان قدیم تر نیز به او منتسب شده باشد، زیرا توده های مردم بیشتر او را می­ شناسند و طبیعی ست که وقتی می­ خواهند از پادشاهی بزرگ حرف بزنند به یاد شاه عباس و نام او می افتند. البته با قطع یقین نمی توان در این مورد اظهار نظر کرد و این کار نیازمند تحقیقی همه جانبه بر روی شخصیت شاه عباس، وقایع اجتماعی آن دوره و تحلیل تک تک افسانه های منتسب به شاه عباس است.

این مجموعه در برگیرنده ی 18 افسانه است که به ترتیب عبارتند از:

1-    افسانه شاه عباس    2- شاه عباس و دختر پریزاد    3- زن بی وفا و زن باوفا    4- شاه عباس و سه شرط اژدها    5- سه برادر    6- شاه عباس و لخه دوز    7- تسبیح شاه عباس    8- آرزوی سه دختر    9- قالی شاه عباس    10- تنبل شاه عباس    11- شاه عباس و وزیر دانا    12- چکش آهن و سندان بلور    13- شاه عباس و . . .    14- نجس تر از همه چیز    15- تلخ و شیرین    16- شاه عباس و سه درویش    17- شاه عباس و پیرمرد زنده دل    18- خواب

 

 

 

 

 

نام اثر: زیباترین افسانه ها

  افسانه عیاران
  مجموعه­ ی افسانه
  نویسنده: حمید رضا خزاعی
  سال چاپ: 1391
  تعداد صفحات: 168 ص
  قیمت:  تومان

 

عیاران، قهرمانان و پهلوانانی بودند که در گذشته بی ارتباط به حکومت ها به عنوان بازوی اجرایی توده های مردم عمل می کردند. دولت مندها را غارت می کردند تا به مردم ضعیف کمک کنند. بحث بر سر این نیست که کار آنان درست بوده یا غلط، فقط می توان گفت: تقلایی بوده است برای کمک به دیگران. این مجموعه دربر گیرنده ی 11 افسانه است که عبارتنداز:

1-    غلام عیار    2- دختر ابریشم کش    3- دزد خروس طلا    4- ملک اسپا    5- شیر نر و ماده ندارد   6- ممد نامدار    7- گوساله زرد     8- سیپور نام    9- مرغ زرین    10- جهان تیغ    11- دختر خیاط

 


 

 نام اثر: زیباترین افسانه­ ها

  افسانه گل­ها
  مجموعه­ ی افسانه
  نویسنده: حمید رضا خزاعی
  سال چاپ: 1389
  تعداد صفحات: 152 ص

 

مجموعه ای از لطیف ترین افسانه ها، انسان هایی ( بیشتر دختران و زنان ) که تحت شرایطی خاص به گل تبدیل می­ شوند و یا برعکس گل هایی که به انسان یا پری تغییر شکل می­ یابند. این مجموعه دارای 11 افسانه است که به ترتیب عبارتند از:

1-    هفت درخت سپیدار و یک گل سرخ    2- گل مرجان    3- گل خشخاش    4- گل ققه   5- گل خندان    6- گل صد برگ    7- گل زرد   8- خون برفی    9- گل خندان و دُرگریان    10- نی نواز

11- هفت درخت سپیدار

 

 
نام اثر: زیباترین افسانه­ ها
  افسانه کچل­ ها
  مجموعه­ ی افسانه
  نویسنده: حمید رضا خزاعی
  سال چاپ: 1389
  تعداد صفحات: 184 ص
  قیمت:  تومان

 

کچل ها آدم های باهوش و زرنگی هستند که در مواجهه با قدرت های زمانه خود با بهره گیری از هوش خود پیروز می­ شوند. کچل ها را می توان به نوعی عیار تلقی کرد، عیارانی که از توانایی لازم برای تغییر دادن شرایط به نفع خود برخوردار هستند. کچل ها بیشتر به منافع خود می­ اندیشند و کمتر منافع جمعی را مورد توجه قرار می دهند و بر پایه ی یکی از افسانه های این مجموعه، کچل افسانه حتی سر شیطان هم کلاه می­ گذارند. این مجموعه شامل 14افسانه است:

1-    کچل خوشگذران    2- حسن کچل و استاد کفش دوز    3- کل دِ کدو    4- حسن کچل و کوه بلند  5- موی شیطان    6- سیب قندی و پر کاه    7- دروغ های شاخدار    8- کچلو و سه شرط پادشاه    9- عزرائیل    10 کل باقر    11- کل و کلاغ    12- چل فند    13- کل مرد   14- کچلک

 

 نام اثر: زیباترین افسانه­ ها

  افسانه طنز
  مجموعه­ ی افسانه
  نویسنده: حمید رضا خزاعی
  سال چاپ: 1389
  تعداد صفحات: 208 ص
  قیمت:  تومان

 

طنز همراه است با خنده، خنده ای که می تواند یک لبخند یا قاه قاهی ازته دل باشد، قاه قاهی که اشک را جاری خواهد کرد. مثل اشک شوق و این فرق دارد با اندوه و زاری و نقطه ی مقابل هم هستند و من مانده ام که تلخک از کجا می آید. می دانم که از ترکیب ( تلخ +ک) است آیا از تلخ که نقطه ی مقابل شیرینی ست می آید یاریشه ی دیگری دارد. باید توجه داشت که در گویش خراسان «تلخ» دیگری داریم که به معنی آبگیر است. محلی برای جمع آوری آب چشمه یا کاریزی با دبی کم. در گویش محلی خراسان به استخر نیز استلخ گفته می شود. به گُمان من تلخ موجود در تلخک باید از ریشه همین تلخ به معنی آبگیر باشد. محلی که می تواند آب با دبی کم را تبدیل به آبی با دبی بالا کند. و طنز نیز همین کار را می­ کند، پیامی که در این قالب طنز طرح می شود توانایی پیام راچندین برابر افزایش می دهد.

دراین مجموعه 25 افسانه در کنار هم قرار گرفته اند:

1-    هوشیار ودیوانه    2- سه کور    3- یک بار جستی ملخک    4-نیم نخودک    5- آدم نافهم و بخت بیدار    6- پستُم نورَک    7- پلنگ و روباه    8- پیرمو، پیرمو    9- تنبل شاه عباس    10- حکیم دوغی    11- دل و جگر    12- روباه و کلاغ    13- سبز پنبه خور    14- سه دزد    15- بهانه گیر    16- غول مدنگ و غول مزنگ    17- غرغروک    18- کوسه ممد    19- گربه از دماغ پلنگ افتاده    20- گرگ و روباه    21- مکر مرد و مکر زن    22- نی قلیون    23- نیم نخودی    24- زیارت   25- نیم من دنبه

 

 
 نام اثر: زیباترین افسانه­ ها
   افسانه شعر­ها
   مجموعه­ ی افسانه
   نویسنده: حمید رضا خزاعی
   سال چاپ: 1385
   تعداد صفحات: 520 ص
   قیمت:  تومان

 

افسانه شعرها مجموعه ای از افسانه هایی هستند که افسانه باکمک گرفتن از شعر یا به تعبیری دیگر نظم و نثر در کنار هم نشسته اند تا مفهوم وپیام خود را بهتر به خواننده منتقل کنند، زبانی که نقال ها در بیان افسانه های شاهنامه از آن سود می بردند.

آقای محمد میر شکرایی رئیس پژوهشکده مردم شناسی وقت درمقدمه ای که بر این کتاب نوشته اند، گفته اند:

در اين نوع افسانه‌ها ، دوبيتي‌ها از زبان قهرمان افسانه ويا از زبان راوي براي توصيف قهرمان يا واقعه خوانده مي‌شود .

شعر افسانه‌ها در همه جاي ايران روايت مي‌شوند اما در مناطق فارسی زبان از تنوع و تعدد بيشتري برخوردار است . اين نوع افسانه‌ها اصولا بامنظومه‌های حماسی قومی چون حماسه‌های تركی، كردی، بلوچی و ... تفاوت دارد اين نوع افسانه‌ها متاخرتر از منظومه‌های حماسی هستند و تنها شباهت اين دو صورت در اين است كه افسانه شعرها همانند افسانه‌های عاميانه نبايد حتما پايان خوشي داشته باشند.

وجه برجسته و مشترك اين نوع افسانه استفاده از شعر است .شعر پيش‌گويي مي‌كند و شاعر قدرتي جادويي دارد . در بيشتر اين افسانه‌ها فراق پابرجاست و وصل به كوتاهي يك ترانه است. شاعر گويی با دنيای ورای اين جهان خاكي ارتباط برقرار میكند و مردم دعای او را مستجاب می دانند .

پژوهشگر پر تلاش حميد رضا خزاعي در كتاب حاضر افسانه شعرهايی را كه در طول چندين سال پژوهش ميدانی از سطوح مختلف استان خراسان گردآورده است را در قالب مجموعه‌ای كه در نوع خود منحصر به فرد است پيش چشم خواننده مینهد .

این مجموعه متشکل 24 افسانه است که افسانه ها به ترتیب عبارتند از:

1-    مغول دختر     2- هارف   3- حسينا     4- باقرو گل‌اندام     5- سيه‌مو و جلالي    6- ابراهيم ادهم     7- عارف    8- غريب و شاه صنم     9- بلبل سرگشته     10-حيدر بيك     11- خالگردن      12- آفتابه طلا ، آفتابه نقره 13- دختر خياط      14-ني‌نواز     15- حسينا و شهربانو      16- خانم قزليك  17- عباس و زهرا      18-گنجشك قباپوش      19- گنجشك سوداگر    20- بزن  لا‌لا     21- گنجشك و كالك    22- هَلر و شِلر     23- گيس گو     24- افسانه‌ي نجما 

 

 
  نام کتاب : عروس باران 
  نوع اثر : رُمان یا داستان بلند
  نویسنده: حمید رضا خزاعی
  سال چاپ: 1391
  تعداد صفحات: 150 ص
  قیمت:  تومان

 

 

 این رمان اولین رمان چاپ شده ی حمید رضا خزاعی است. طرح آن سال ها و سال ها ذهن و روانم را به خود مشغول کرده بود. این رمان بیان زندگی سه نسل از اعضای یک خانواده است و دارای چهار شخصیت محوری است. در رمان مرز میان رویا و واقعیت مخدوش شده است تا نتوان میان رویا و واقعیت مرزی کشید و گفت: تا این جا خیال است و از این جا به بعد واقعیت آغاز می شود.
رمان تلاش می کند تا به صورت غیر مستقیم تاریخ اجتماعی یک روستا یا کل خراسان را بیان کند. رمان متشکل از دوازده فصل است که هر فصل داستان مستقلی را حکایت می کند.

    فهرست فصل های کتاب:


    فصل اول = گل سرخ //           فصل دوم = آیینه ی آب //      

    فصل سوم = دختر آفتاب //  فصل چهارم = تولد یک رویا //       

    فصل پنجم = به خدا خواب نبود //    فصل ششم = مرگ یک کلاغ //         

    فصل هفتم = باد سیاه //                 فصل هشتم = زنبورها //        

    فصل نهم = سفر در افسانه //          فصل دهم = دردانه //       

    فصل یازدهم = پروانه ها //            فصل دوازدهم = گل زندگی //

 

 
 افسانه ایران زمین
  مجموعه افسانه
  باز نوشته از روی شاهنامه
  نویسنده: حمید رضا خزاعی
  سال چاپ: 1389
  تعداد صفحات: 108 ص
  قیمت:  تومان
 

 

 

بازخوانی یا بازنویسی افسانه های شاهنامه. این مجموعه از کیومرث آغاز و به منوچهر ختم می شود. این مجموعه و مجموعه های تکمیلی سعی کرده است اساطیر یا افسانه های طرح شده در شاهنامه را با زبانی ساده برای خوانندگان بازنویسی کند.

 

1 -  افسانه‌ي كيومرث  2-  افسانه‌ي هوشنگ   3 - افسانه‌ي تهمورس ديوبند   4 -  افسانه‌ي جمشيد   5 - افسانه‌ي ضحاك   6 -  افسانه‌ي فريدون   7 - افسانه‌ي منوچهر

 
 افسانه زال و رودابه
  مجموعه افسانه
  باز نوشته از روی شاهنامه
  نویسنده: حمید رضا خزاعی
  سال چاپ: 1389
  تعداد صفحات: 144 ص
  قیمت :  تومان

 

 

افسانه ی زال و رودابه یکی از زیباترین عاشقانه های شاهنامه. این افسانه، ریشه در افسانه ای پیش آریایی دارد که با تغییراتی شگفت انگیز به دنیای افسانه ای آریایی ورود پیدا می کند و در این ورود شخصیت اصلی آن یعنی زال حتی تغییر جنسیت پیدا می کند. این بحث در این کتاب جایگاهی ندارد اما در آینده ای نزدیک به صورت یک مقاله منتشرخواهد شد.

 

 
 افسانه رستم
  مجموعه افسانه
  باز نوشته از روی شاهنامه
  نویسنده: حمید رضا خزاعی
  سال چاپ: 1389
  تعداد صفحات: 184 ص
  قیمت: تومان

 

 

افسانه رستم، این افسانه نیز از روی شاهنامه ی فردوسی بازخوانی و بازنویسی شده است. رستم نیاز به معرفی ندارد و همه ی ما رستم را می شناسیم و یگانه پهلوان حماسی ست که جایگاهی ویژه در نزد ما ایرانیان دارد. این مجموعه تقلا کرده است با زبانی ساده و روانخواننده را به بازخوانی و دوباره خوانی این افسانه وادار کند.

 
    ترانه کبوتران تاریک
    گزیده­ ای از شعر امروز ایران و جهان

    حمید رضا خزاعی

     سال چاپ: 1382

     تعداد صفحات: 288 ص

 

 

ترانه کبوتران تاریک مجموعه ای از شعر امروز ایران و جهان است. در این مجموعه شعرهایی درکنار هم قرار گرفته اند که تصویری شاعرانه از زندگی را ارائه می دهند. در این مجموعه اشعاری از: نیما یوشیج، احمد شاملو، منصور اوجی، ضیاء موحد، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، هوشنگ گلشیری، محمد علی سپانلو، عبدالله کوثری، یدالله رویایی، عمران صلاحی، میرزا آقا عسگری، بیژن نجدی، آزیتا قهرمان، نازنین نظام شهیدی، بهزاد خواجات، حمید رضا خزاعی، فدریکو گارسیا لورکا، خورخه لوئیس بورخس، اکتاویو پاز، پابلو نرودا، جیمز جویس، یانیس ریتسوس، ناظم حکمت، پل الوار، ویلیام فاکنر، پییر روردی

 

     

 

 
فریادهای تربتی
دوبیتی­ های عامیانه­ ی تربت حیدریه
محمد قهرمان
آوانویسی و تنظیم مطالب: حمیدرضا خزاعی
سال چاپ: 1383
تعداد صفحات: 760 ص
قیمت:  تومان
 

 

مجموعه فریادهای تربتی، مجموعه ای بزرگ از دو بیتی های محلی تربت حیدریه است که مرحوم محمد قهرمان آن ها را در دوره ی جوانی گرد آوری کرده است. دست یابی به این مجموعه خود داستانی طولانی و خواندنی دارد. دوستی من با آقای دکتر اردشیر قهرمان باعث آشنایی با محمد قهرمان شد و خبردار شدم که ایشان همچین گنجینه ای در اختیار دارند و اظهار تمایل کردم که اگر اجازه دهند کار را چاپ کنیم. ایشان قبول کرد وکارتونی پر از دفترچه و یادداشت در اختیارم گذاشت. کار استخراج دو بیتی ها و آوانویسی دو بیتی های زمان زیادی از وقت مرا گرفت تا آن مجموعه به هم ریخته و آشفته تبدیل به این مجموعه مرتب گردید.

 

 

 

                          خون برفی
                          افسانه برای کودکان
                          حمید رضا خزاعی
                          سال چاپ: 1383
                          تعداد صفحات: 24 ص
                          قیمت: 1000 تومان
 
                          آدم چوبی
                          افسانه برای کودکان
                          حمید رضا خزاعی
                          سال چاپ: 1383
                          تعداد صفحات: 30 ص
                          قیمت: 1500 تومان
 
                          افسانه محبت
                          افسانه برای کودکان
                          حمید رضا خزاعی
                          سال چاپ: 1383
                          تعداد صفحات: 24 ص
                          قیمت: 1000 تومان
دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان