زینب سلطان حاتمیان مقدم

زینب سلطان حاتمیان مقدم

زینب سلطان حاتمیان مقدم

زینب سلطان حاتمیان مقدم

ساکن روستای سینان اسفراین

سن: 70 ساله

سال ضبط افسانه: 1375

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان