غلام رضا عباسی

غلام رضا عباسی

غلامرضا عباسی و حمیدرضا خزاعی

غلام رضا عباسی

ساکن روستای اسفشاد قاین

76 ساله

سال ضبط افسانه: 1380

در تصویر حمید رضا خزاعی نیز حضور دارد

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان