شهر مشهد تا پایان دوره قاجار

نقشه های شهر مشهد تا پایان دوره قاجار

شهر مشهد تا پایان دوره قاجار

نقشه شهر مشهد تا پایان دوره قاجار

 

در این نقشه نام و محل دروازه ها و محلات شهر مشهد تا پایان دوره قاجار مشخص شده است

 

 

در این نقشه نام محلات و معابر شهر مشهد تا پایان دوره قاجار مشخص گردیده است.

 

 

در این نقشه نیز نام محلات و دروازه های شش گانه شهر مشخص شده است.

دروازه ها عبارتند از: دروازه قوچان، دروازه سراب، دروازه ارگ، دروازه عیدگاه، دروازه پایین خیابان، دروازه نوغان

محلات عبارتند از: محله بالا خیابان، محله پاچنار، محله سراب، محله تپل محله، محله چهارباغ، محله ارگ، محله نوغان محله پایین خیابان، محله عیدگاه، محله سرشور

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان