بند خشک

بند خشک

بند خشک

پژوهش از حمیدرضا خزاعی

حمیدرضا خزاعی

 

بند خشك يا بند آغول

روستاي خشك در جنوب شرقي شهر قاين واقع شده در جاده اصلي قاين بيرجند پس از عبور از نيروگاه گاز در كيلومتر 7  جاده فرعي قرار دارد . در اين جاده فرعي كه آسفالته است پس از عبور از روستاهاي كلاته قصاب و شهرك قدس به روستاي خشك مي رسي . فاصله كلاته خشك از اول جاده فرعي 32 كيلومتر و تا شهر قاين 39 كيلومتر حدود 5/7 كيلومتر نيز از خود روستا تا پاي بند فاصله است بنابراين فاصله ي تقريبي بند تا قاين حدود 5/46 كيلومتر است. بند خشك در شمال روستاي خشك و بر روي رودخانه ي شاخن واقع شده است. بخش مياني اين بند بكلي ويران شده و در دو شانه ي كوه دو ديواره ي كوتاه بر جاي مانده است. طول اين بند يا دهانه ي دره 74 متر است كه حدود 34 متر از ميانه ي بند ويران شده و بقاياي آن نيز با كمك سيلابها شسته شده است.
عرض بند در پايه 7.6 متر و در تاج 4.9 متر است. ارتفاع كنوني ديواره ها حدود 7 متر است. جنس مصالح بكار رفته در آن سنگ و ساروج است.
ساختمان بند شرقي غربي است و شبيه بندهاي سردوان و فخران است. قدمت بند نامشخص است.

بند خشک
ضلع شرقي بند ويران شده ي خشك از سمت سر آب

 

بند خشک
ضلع غربي بند خشك از سمت سرآب

 


پل روستاي خشك

روستاي خشك در 39 كيلومتري جنوب شرقي قائن واقع شده است . كال خشك كه به بند خشك منتهي مي شود ميان روستاي خشك و بخشي از اراضي كشاورزي اين روستا فاصله انداخته است . پل برروي اين مسيل ساخته شده و احتمالاراه دسترسي كشاورزان به اراضي كشاورزي در روزهايي است كه رودخانه سيلابي است.
زمان ساخته شدن اين پل مشخص نيست . اين پل داراي يك دهانه است ، مصالح  به كار گرفته شده درساختمان اين پل آجر و سنگ و ساروج  است  ( ابعاد خشت هاي به كارگرفته شده 5 × 20 × 20 سانتيمتر است و طول دهانه پل 9/6 متر و عرض آن نيز 9/6 متر است .)
ارتفاع پل از كف يا بستر رودخانه 4 متر است و ارتفاع دهانه در بالاترين قسمت آن از بستر رودخانه حدود 3 متر است . اين پل هنوز سرپاست و مورد استفاده روستائيان قرار مي گيرد.

 

پل روستای خشک

پل روستای خشک که ارتباط میان روستا و اراضی کشاورزی را درروزهای بارانی و جریان سیلاب برقرار می کند

 

 

بند خشک

عکس هوایی موقعیت بند خشک نسبت به روستای خشک

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان