غلام رضا ملکی

غلام رضا ملکی

غلام رضا ملکی

غلام رضا ملکی

ساکن روستای گلسرا شهرستان زاوه

سن: 65 ساله

سال ضبط: 1376

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان