افسانه رستم

افسانه رستم

افسانه رستم

حکیم ابوالقاسم فردوسی

حمیدرضا خزاعی

افسانه رستم، این افسانه نیز از روی شاهنامه ی فردوسی بازخوانی و بازنویسی شده است. رستم نیاز به معرفی ندارد و همه ی ما رستم را می شناسیم و یگانه پهلوان حماسی ست که جایگاهی ویژه در نزد ما ایرانیان دارد. این مجموعه تقلا کرده است با زبانی ساده و روان خواننده را به بازخوانی و دوباره خوانی این افسانه وادار کند.

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان