بابا اسماعیل شکفته

بابا اسماعیل شکفته

بابا اسماعیل شگفته

 بابا اسماعیل شکفته

در سال 1377 که پای نقلش نشستم 85 ساله بود

ساکن روستای شمس آباد دشت جوین

منطقه ی جوین اکثر ساکنانش ترک زبان هستند اما هستند کسانی که به فارسی یا کردی هم صحبت می کنند. بابا اسماعیل کرد بود ولی در میان ترک ها زندگی می کرد و به کرد بودن خود افتخار می کرد. به حسین کرد علاقه ی عجیبی داشت. در گذشته های دور تفنگچی بوده و خاطرات زیادی از جنگ با ترکمن ها داشت. همه ی دوران جوانی و میان سالی اش به گله داری و جنگ با ترکمن ها سپری شده بود. به چهره اش که نگاه می کردی دوران سپری شده و رشادتش کاملا آشکار بود

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان