حاج علی اکبر حسین پور

حاج علی اکبر حسین پور

حاج علی اکبر حسین پور

 حاج علی اکبر حسین پور

ساکن روستای ادکان اسفراین

50 ساله

سال ضبط افسانه: 1375

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان