اکبر ملکی

اکبر ملکی

اکبر ملکی

 اکبر ملکی

ساکن روستای گلسرا شهرستان زاوه

کشاورز

سال ضبط افسانه: 1376

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان