1972 تا 1983

کارهای میشا گوردین در سال های 1972 تا 1983

 

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان