آب انبارها

آب انبارها

آب انبارها

یکی از اصلی ترین منابع تامین آب شرب در گذشته آب انبار ها بودند.

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان