افسانه های مرتبط با بارن خواهی

افسانه های مرتبط با باران خواهی یا جستجوی نمادهای باران خواهی در افسانه ها

 

در این صفحه و صفحات زیرمجموعه آن تلاش می شود تا به جستجوی نمادهای باران خواهی در افسانه ها بپردازیم. فصلی که به-نظر می رسد، سرچشمه ها را دقیق تر و بدون راز و رمز نشان دهد. علاوه بر افسانه هایی که در این فصل آمده اند، افسانه های دیگری نیز وجود دارند که سرچشمه ها را با دقت بیشتری نشان می دهند. جستجو برای یافتن آن¬ها بادامه دارد و مطمئن هستم که این حرکتی  خواهد شد برای کندو کاو در موضوعی که فراموش شده است.

 

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان