حاجی رستم

حاجی رستم

حاجی رستم

 حاجی رستم

روستای سرچاه نیشابور

شغل آهنگر

سن: 65 ساله

سال ضبط افسانه 1374

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان