یخدان ریاب

یخدان ریاب

یخدان ریاب یا یخدان حاج ناصری

پژوهش از: حمیدرضا خزاعی

حمیدرضا خزاعی

 

يخدان رياب

 

اين يخدان با نام يخدان رياب يا يخدان حاج ناصري شناخته مي شود ودر حد فاصل روستاي رياب و دانشگاه پيام نور گناباد واقع شده است . نهر سيماني كاريز خشويي از كنار آن عبور مي كند و اراضي پيرامون يخدان بلكي باير است .
مصالح به كارگرفته شده در يخدان خشت خام و ملات گل است ارتفاع هر خشت با ملات گل بطور متوسط 9 سانتيمتر است . از كف پارف دور چاله تا نوك گنبد از داخل يخدان 75 رديف خشت است يعني ارتفاع يخدان حدود 675 سانتيمتر است . ضخامت ديوار حدود 85 سانتيمتر است .
قطر چاله 510 سانتيمتر، قطر فضاي داخلي يخدان 636 سانتيمتر است، عرض پارف كه دور چاله را دور مي زند 63 سانتيمتر بوده است. در زمان بازدید چاله تقریبا پرشده و مشخص نبود كه عمق آن چقدر بوده است .
همان طور كه پيش تر از اين گفته شد نهر جديد و سيماني كاريز خشويي از كنار يخدان عبور مي كند و برطبق گفته افراد كهنسال كه خود در يخ سازي يخدان مشاركت داشته اند نهر قديم خشويي از بالاسر يا قبله ي يخدان عبور مي كرده و حدود 30 متر با يخدان فاصله داشته است .
ديواري كه در سايه ي آن يخ مي ساخته اند بكلي ويران شده و چيزي از آن برجاي نمانده است اما چاله اي كه در آن يخ مي ساخته اند هنوز قابل شناسايي است .
خود يخدان هنوز سرپاست اما باران و عوامل طبيعي شيارهاي عميقي بربام آن ايجاد كرده اند ولي هنوز نتوانسته اند درآن خللي پديد آورند و اگر مورد توجه قرار نگيرد به زودي از پاي در خواهد آمد.
اين يخدان در مقايسه با يخدان كوثر كوچكتر و به لحاظ قدمت قديمي تر از آن بنظر مي رسد.

 

یخدان ریاب یا یخدان حاج ناصری، این یخدان در حدفاصل روستای ریاب و دانشگاه آزاد واقع شده است.

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان