آب انبار کلب خدیجه

آب انبار کلب خدیجه

آب انبار کلب خدیجه یا آب انبارهای شهر خوسف

پژوهش از: حمیدرضا خزاعی

حمیدرضا خزاعی

 

آب انبارهای خوسف

در شهر خوسف شهرستان بيرجند سه آب انبار وجود دارد. اين آب انبارها بر حسب قدمت و اهميتي كه داشته اند عبارتند از :


آب انبار حاج رفيع


اين آب انبار در پايين ده واقع شده و ساخت آن به دوره صفويه باز مي گردد. باني آن حاج رفيع نامي بوده كه از عمال گنجعلي خان سردار شاه عباس بوده است. این آب انبار قدیمی ترین آب انبار خوسف است.

آب انبار حاج رفیع، این آب انبار در دوره ی صفویه توسط حاج رفیع که از عمال گنجعلی خان سردار شاه عباس ساخته شده است

 آب انبار كلب خديجه


اين آب انبار در وسط ده قرار دارد و مربوط به عصر قاجاريه است و تقریبا حدود 150 سال قبل ساخته شده است.

 

 آب انبار مهربان

 

اين آب انبار در بلند ده ساخته شده و حداكثر عمري 40 ساله دارد.

 

 

آب انبار كلب خديجه

 

آب انباري است كه تماما در سنگ بريده شده است. مي گويند كلب خديجه پير زالي بوده كه چرخ نخ ريسي داشته و اموراتش را با نخ ريسي اداره مي كرده است. روزي از روزها براي زيارت اهل قبور به قبرستان مي رفته . مي گويند در ميان راه كه مي رفته يك دفعه مي بيند كه در محل كنوني آب انبار دارند آب انباري مي سازند. كلب خديجه پاسست مي كند تا ببيند اين ها كي هستند و چه كار مي كنند. به محض ايستادن كلب خديجه آن همه آدم و آب انبار محو مي شوند. كلب خديجه به فكر فرو مي رود و با خودش مي گويد هر چه هست, هست. حتما از عالم غيب مي خواستند چيزي بگويند.
كلب خديجه از قبرستان كه بر مي گردد تصميم خودش را گرفته است. يك راست مي رود به
 خانه ي حسن خان كه از خوانين خوسف بوده و بنا مي كند به اي خدا, اي خدا كردن.
بي بي طيبه (همسر يا مادرخان) مي گويد: خموش كه خان در خووه (در خواب است)
كلب خديجه بيشتر داد و بيداد مي كند. خان از خواب بيدار مي شود. چه خبره كلب خديجه؟
كلب خديجه همه چيز را تعريف مي كند و مي گويد آمده ام كه دو فنجان آب بخرم و آب انبار را بسازم
خان مي گويد : خيلي خوب تو برو آب انبار را درست كن , ما هم دو فنجان آب مي دهيم .
كلب خديجه مي گويد : برو خان , من در بهشت شريك نمي خواهم
و در همان مجلس پول دو فنجان آب را به خان مي دهد و كار ساخت آب انبار را آغاز مي كند. مي گويند كار ساخت آب انبار به سختي پيش مي رفته چون بايد سنگ را مي بريده اند.
آب انبار كلب خديجه تنها آب انباري است كه هنوز هم داير است و آب آن از طريق آب لوله كشي تامين مي شود.

گنبد آب انبار کلب خدیجه

 

پاشیر آب انبار کلب خدیجه، این آب انبار تماما در سنگ بریده شده است.

 

شیر برداشت آب، آب انبار کلب خدیجه

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان