لالایی ها

لالایی ها

لالایی ها

حمیدرضا خزاعی

اولين نواهای عاشقانه‌ای كه كودك می شنود و تجربه مي‌كند ، لالايي‌ها هستند‌ . نواهايي سرشار از محبت و ميل به زندگي .

 

تقديم به مادرم و همه‌ي مادران و كودكاني كه با لالايي به آرامش و خواب رسيده‌اند .

 

لالايي مجموعه‌اي از كلمات موزون و آهنگ‌دار است كه مادر برای كودك خود زمزمه مي‌كند. حركت منظم گهواره اين آواي محزون، گوش‌نواز وعاشقانه را هم‌راهی میكند .

آهنگ لالايي‌ها مهربان، نرم، احساساتي و آرامش‌بخشبوده و در عين حال موزون و گوش‌نواز است. كودك با كمك آواي مادر با طرز اداي كلمه‌هاو موسيقي زبان آشنا مي‌شود .

مضمون لالايي‌ها ساده، روشن و بي‌پيرايه است. لالايي در واقع پيامي‌ست كه مادر همراه با امواجي نامرئي به سوي كودك خود مي‌فرستد . كودك اينپيام را با همه‌ي وجود دريافت و دروني مي‌سازد .

لالايي‌ها طبيعت ، زندگي و عشق را به كودك آموزش مي‌دهد و روح كودك را با زيبايي‌ها آشنا مي‌سازد .

كتاب حاضر مجموعه‌اي از لالايي‌هاي سرزمين ما ايران است. لالايي‌هايي كه در گوشه گوشه اين سرزمين پهناور ، قرن‌هاست كه مادران درگوش كودكان خود زمزمه كرده‌اند ، زمزمه مي‌كنند و زمزمه خواهند كرد .

 

كليدر

لالایی های که در روستای کلیدر ثبت و ضبط شده است.

همراه با لالايي زير، افسانه‌اي نيز روايت مي‌شود. مي‌گويند: « دختر بچه‌اي بود كه مادر ناتني داشت. مادر ناتني در نبودن پدر، دختر را اذيت و آزار مي‌كرد. روزي مادر ناتني اتيش گو ( چوب يا ميله‌ي بلند فلزي كه با آن آتش تنور را هم مي‌زدند ) را برداشت و دختر را از اين خانه به آن خانه دواند، تا دختر به رودخانه پناه برد. مرد كردي او را پيدا كرد و با خودش به هندوستان برد. در هندوستان او را بزرگ كرد و به شوهر داد.
پدر دختر بعد از اين كه فهميد دختر فرار كرده، به راه افتاد تا دخترش را پيدا كند. از اين ديار به آن ديار، سال‌ها گذشت تا اين كه گذارش به هندوستان افتاد. روزي از جلو در خانه‌اي عبور مي‌كرد،  صداي زني را شنيد كه براي كودكش لالايي مي‌خواند. پيرمرد گوش داد و فهميد زني كه لالايي مي‌خواند همان دختر گم‌شده‌ي اوست.


لالا  لالا ، تو ياد داشتی                   Lâlâ lâlâ to yâd dâšti
اَتيش‌گُو1 رَه تو وُرداشتی               Atiš gow ra to vordâšti
ازی خانه ، به او خانه                          Azi xâna be u xâna
مُرَه2 تاختي به رودخانه                   Mora tâxti be rudxâna
كه كِرد3 آمد زِ كِردُستون         Ke kerd âmad ze kerdostun
مُرَه بُردن به هندستون             Mora bordan be hendestun
بزرگم كرد به صد نازی          Bozorgom kerd be sad nâzi
عروسُم كرد به صد جازی4          Arusom kerd be sad jâzi
به صد چادر                                           Be sad câdor
به صد دِگای ديواني5                     Be sad degâye divâni

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  اتيش گُو = آتش كاو، ميله يا چوب آتش شور كه با كمك آن آتش داخل تنور را هم مي‌زدند و باعث شعله‌ورتر شدن آتش مي‌شدند.
2  مُرَه = من را              3  كِرد = كُرد              4 جازي = جهازي    5  دِگاي ديواني  = ديگ‌هاي ديواني، ديگ‌هاي حكومتي


به صد تشتِ طُلا كاری                   Be sad tašte tolâ kâri
به صد تشتِ قُچّانی1                       Be sad tašte qoccâni
برنجش با خُروار آمه2                 Berenješ bâ xorvâr âma
حنايش با جِوال آمه                      Hanâyeš bâ jevâl âma
شترش با قُطار آمه                          šotoreš bâ qotâr âma
كه كُوشُم3 ناشمار آمه               Ke kowšom nâšomâr âma
كه احمدُم دِ بَل‌خانه4                 Ke ahmadom de balxâna
كه محمودم دِ گَوارَه                 Ke mahmodom de gavâra
لالا لالا ، لالا لالا                              Lâlâ lâlâ , lâlâ lâlâ
ننه جانُم ، لالا لالا                          Nana jânom lâlâ lâlâ

                     

لالا  لالا ، گل‌ي آلي5                Lâlâ lâlâ goli âli
درخت سِب6 و زُردالي                   Deraxte seb-o zordali

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  قُچّاني = قوچاني            2  آمه = آمد           3  كُوش = كفش      4  دِ بَل‌خانه = در بالا خانه        5  گَواره = گهواره      6  آلي = آلو     7  سِب = سيب


درخت سِب‌رَه1 اُو2 بُرده              Deraxte seb ra ow borda
دلِ خواهر خُو3 برده                    Dele xâhare xow borda

لالا  لالا ، تُرَه4 دَرُم5                        Lâlâ lâlâ tora darom
تُرَه دَرُم ، چه غم دَرُم              Tora darom ce qam darom
به غير از تو ، كي رَه6 دَرُم ؟        Be qeyr az to kira darom
ننه جانُم ، لالا لالا                          Nana jânom lâlâ lâlâ                 

 

لالا  لالا ، گلِ زيره                            Lâlâ lâlâ gole zira
بابات رِفته زِنِ گيره                        Bâbât refta zane gira
عَمَت7 رفته پي زيره                        Amat refta peye zira
ننه‌ت از غم مي‌ميره                       Nanat az qam mimira


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  سِب رَه = سيب را      2  اُو = آب       3  خُو = خواب     4  تُرَه = ترا      5  دَرُم = دارم      6  كي‌ره = چه كسي را     7  عَمت = عمه‌ات
                    

لالا  لالا ، گلِ زيره                            Lâlâ lâlâ gole zira
دِخو رو1 اي چَشُم خيره             Dexow ro ey cašom xira
بابات رِفته زنِ گيره                        Bâbât refta zane gira
ننه‌ت از غصه مي‌ميره                   Nanat az qossa mimira
لالا لالا ، دِخو رو                             Lâlâ lâlâ dexow ro

                    

لالا لالا ، عزيز مو                             Lâlâ lâlâ azize mo
تو لالا كو شيرينِ مو                        To lâlâ ko širine mo

                    

لالا لالا ، گلِ زردُم                        Lâlâ lâlâ gole zardom
نبينُم داغِ فِرزندُم                     Nabinom dâqe ferzandom

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  دِخو رو = در خواب شو ، بخواب
                     

لالا لالا ، ببار بارون                       Lâlâ lâlâ bebâr bârun
شدم از دست تو دلخون            šodom az daste to delxun
لالا لالا ، ببار بارون                       Lâlâ lâlâ bebâr bârun
بميره هارون و قارون                    Bemira hârun-o qârun

                    

لالا لالا ، تو از قندي                       Lâlâ lâlâ to az qandi
تو از مُلك سِمِرقندي                 To az molke semarqandi
بِري ننه1 چه مي‌خندي                 Beray nana ce mixandi


                     

لالا لالا ، تو خو2 دَري3                   Lâlâ lâlâ to xow dari
تو ميل شير گو4 دَري                   To meyle šire gow dari

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  بِري ننه = براي مادر         2  خُو = خواب         3 دَري = داري        4  گُو = گاو ( به گوساله نيز گوسَله گفته مي‌شود )

                    

لالا لالا ، گل لاله                               Lâlâ lâlâ gole lâla
پِلنگ در كوه مي‌ناله                     Pelang dar kuh minâla
پِلنگ رِفته زِ دريايي                     Pelang refta ze daryâyi
چه آورده ؟                                                    Ce âvorda ?
سه تا ماهي                                                Se tâ mâhi
يكي حيدر ، يكي صفدر            Yeki heydar , yeki safdar
يكي اولاد پيغمبر                      Yeki owlâde peyqambar

                    

لالا لالا ، گلِ خشخاش                   Lâlâ lâlâ gole xašxâš
خدا نكنه تُر1 ناخوش2              Xodâ nakona tore nâxoš
اگر كردش تُرِ ناخوش                 Ager kerdeš tore nâxoš
دواش باشه گلِ خشخاش             Devâš bâša gole xašxâš
لالا لالا گلِ خشخاش                     Lâlâ lâlâ gole xašxâš
درد اي تُر كنه پاش پاش3            Dared I tor kona pâšpâš
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تور = ترا         2 ناخوش = بيمار ، مريض       3 پاش پاش = تكه تكه ، منظور عليل و دردمند هميشگي است          
                     

لالا لالا ، گلِ ني‌چه                         Lâlâ lâlâ gole neyca
سه تا كُفتر1 به يك دكچه2           Seta koftar be yak dekca
يَكه پخته ،                                               Yake poxta
يَكه سُخته3                                               Yake soxta
يَكه شكر خدا گفته                      Yake šokre xodâ gofta

                    


لالا لالا ، گلِ نازُم                          Lâlâ lâlâ gole nâzom
مو از غم‌هاي تو بيمارُم           Mo az qamhây to bimârom
خبر ببر بِري4 مارُم5                Xebar bobor beray mârom
كه در غُربت خوار و زارُم          Ke de qorbat xâr-o zârom

                    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  كُفتر = كبوتر     2  دِكچه = ديگ كوچك       3  سُخته = سوخته
4  بِري = براي      5  مارُم = مادرم ( در نيشابور و سبزوار و پاره‌اي ديگر از مناطق خراسان به مادر « مار » گفته مي‌شود )  

 

لالا لالا ، تُرَه دَرُم1                          Lâlâ lâlâ tora darom
به غير از تو كي‌رِه2 دَرُم              Beqeyr az to keyra darom
خدا دَيَه3 خودش بِخشَه4              Xodâ daya xodeš bexša
تا مو5 تُر نِگه دَرُم                        Tâ mo tora negah darom

                    

لالا لالا ، به جون تو                         Lâlâ lâlâ be june to
بميرن دشمنون تو                       Bemiran došmanune to

                    

لالا لالا ، گلِ انجير                           Lâlâ lâlâ gole anjir
گَه‌گَه6 بسته به پاش زِنجير           Gaga besta be pâš zenjir

                     

لالا لالا ، گلِ پونه                            Lâlâ lâlâ gole puna
چرا خوابت نمي‌گيره                       Cerâ xâbet nemigira
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  دَرُم = دارم  2  كي‌رِه = چه كسي را  3  دَيَه = داده  4  بِخشه = ببخشد       5  مو = من     6  گه‌گه = برادر ( به خواهر نيز دَدَه گفته مي‌شود )

                     

لالا لالا ، شيرِ شيرگوش                   Lâlâ lâlâ šire šir guš
موره ببر بازار و بفروش         More bobor bazaar-o bofruš

                     

لالا لالا ، گلِ كنگر                            Lâlâ lâlâ gole kengar
به گل‌هاي بهار بنگر                  Be golhâye bahâr bengar
هزارون گل برويه باز                  Hezârun gol beruya bâz
زِ خاكِ مو سال ديگر                    Ze xâke mo sale digar


                     

لالا لالا ، سر كوه بِلن جنگ كِرده زينب  
قباي ميخكي رنگ كِرده زينب  
قباي ميخكي دكمش طِلايي  
بر خون عاشقون رنگ كِرده زينب
Lâlâ lâlâ sare kuhe bolan jang kerda zeynab
Qabâye mixaki rang kerda zeynab

Qabâye mixaki dokmaš telâyi
Bar xune âšeqân rang kerda zeynab

                    

لِ لا ، لالايِ لالايي                              Lelâ lâlâye lâlâyi
باباته از مو مي‌خوايي                     Bâbâte az mo mixâyi
باباجانت سِفر كِرده                       Bâbâjânet sefar kerda
و مار1 خون جِگر كِرده                Vo mâr xun jegar kerda

                   

لالا لالا ، گلِ خاش خاش               Lâlâ lâlâ gole xâš xâš
مرا بازار بُبُر بفروش                 Marâ bazaar bobor bofruš
به يك من نون                                    Be yak man nun
به ده سِر گوش2                                          Be dah ser guš
بيا بنشين بخور خاموش            Biyâ benšin boxor xâmuš

                     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  مار = ما را           2  ده سِر گوش = ده سير گوشت

لالا لالا ، گلِ خاش خاش               Lâlâ lâlâ gole xâš xâš
الاهِ هرگز نَري1 ناخوش               Elâhe hargez nari nâxoš

                    

لالا لالا ، گلِ پينه2                            Lâlâ lâlâ gole pina
بابات رِفته زنِ گيره                        Bâbât refta zane gira
ننه‌ت از غصه غمگينه                 Nanat az qossa qamgina

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  نَري = نشوي        2  پينه = پونه ، البته ممكن است به معني وصله هم باشد

 

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان