مسعود خزاعی

مسعود خزاعی

مسعود خزاعی

مسعود خزاعی به همراه مادرشان معصومه خانم خزاعی

 

آقای مسعود خزاعی در روز چهارشنبه 24 آذر ماه 1400 فوت کرد و روحش به دیار باقی شتافت. پیکر ایشان در روز پنجشنبه 25 آذر ماه به خاک سپرده شد.

از خاک: 1334

تا خاک: 1400

ایشان فرزند:

محمدطاهر خان خزاعی

معصومه خانم خزاعی

بود، روحش شاد.

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان