افسانه های خراسان جلد هشتم

افسانه های سبزوار

افسانه های خراسان جلد هشتم

سبزوار

حمیدرضا خزاعی

افسانه های سبزوار یا افسانه های خراسان جلد هشتم مشتمل بر 31 افسانه است که به ترتیب عبارتند از:

1-    درينگو ، درينگو ، سكينه را بردن   2- پيرهني   3- گل به صنوبر چه كرد ، صنوبر به گل    4-غريب و شاه صنم   5- حسينا    6-آفتابه طلا ، آفتابه نقره    7- آرزوي سه دختر     8-پري زاد چهل شلوار    9- جاني كَل    10- چشم آدمي زاد   11-  دختر حور و پري   12- دل و جگر     13-دندان ديو    14- دنيا به تدبير مي گردد   15- ديو كذايي   16- روباه پير   17- روباه و كلاغ     18-زيارت    19- سبز پنبه خور    20- سه برادر    21- عزرائيل     22- غريب جان    23- غِل ممد پهلوان    24- غولِ نخ ور    25- كَل و كلاغ    26- گاو زرد    27- گنجشك سوداگر    28- گنجشك قبا پوش    29- گيس گو    30- موش دم بريده   31- هفت ديو   

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان