یدالله رویایی

یدالله رویایی

گزیده ای از اشعار یدالله رویایی

یدالله رویایی

به انتخاب: حمیدرضا خزاعی

 


1

از قله ی بلندِ تو سر ريز مي شوم
و ريز مي شوم
زيرِ نگاهِ تو آئينه
افسانه هزار تكه نگاهِ شكسته است.

 

2

زهرِ تو از نگاهِ كبوتر ريخت
وقتي كه فلس هايي
از ساقه ي عرش
بر پوستم نشست


با پوستم نگاه كبوتر را دزديدم
و در كنارِ تو
وقتي به ساق هايم مي پيچيدي
در زيرِ آفتاب كنارِ تو
                      من تو شدم.

 

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان