گل ها

گل ها

گل حسرت نامی عجیب و زیبا. دلیل معرفی این گیاه  فقط نام زیبا و عجیب این گیاه است.

گل حسرت، گیاهی است که شکل و شمایل و خصوصیاتی شبیه به زعفران دارد. گیاهى چندساله که در چمنزارها و مراتع و خاک هاى سبک مى‏ روید. این گیاه هم در بهار و هم در پاییز قابلیت رشد دارد. مانند زعفران دارای پیاز است و برگ هاى آن باریک، دراز، خطى، بیضى‏ شکل و نوک ‏تیز است. گل ها معمولا به‏ طورمنفرد و یا 3- 2 گل در کنار هم از زمین خارج مى‏ شوند. این گیاه ظاهرا شبیه زعفران است ولى فرق عمده آن با زعفران این است که گل هاى گل حسرت 6 پرچم یا آلت مذکر دارد، در صورتى که زعفران 3 تا پرچم دارد و به علاوه تورم ریشه یا Corm زعفران کوچکتر و تقریبا مدور است، در صورتى که تورم ریشه در گل حسرت دراز مى‏ باشد. و معمولا برگها و میوه گل حسرت در فصل بهاردر فاصله اردیبهشت تا خرداد روى گیاه دیده مى‏ شوند.

گل حسرت برف دوست نیز به این گیاه گفته می شود.

 

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان