معرفی افسانه گو ها

معرفی افسانه گو ها

در این صفحه تلاش می شود افسانه گوهایی را معرفی کنم که در طی سی سال گذشته پای نقل آن ها نشسته و افسانه هایی که روایت کرده اند را ضبط کرده ام .  همه ی این افسانه گوها را دوست دارم . شاید بسیاری از این افسانه گوها در وضع موجود به دیار باقی شتافته باشند و من باور دارم که آن ها در افسانه ای که روایت کرده اند، در عکسی که از آنان ثبت شده، زنده هستند و تا زمانی که افسانه و روایت های شفاهی زنده باشند آن ها هم زنده باقی خواهند ماند. ده جلد از افسانه های خراسان تا کنون منتشر شده در پایان هر افسانه نام و مشخصات افسانه گو آورده شده تا یادگاری باشد از افسانه گو برای نسل هایی که در فرداها متولد خواهند شد

با احترام به تمام افسانه گوها: حمید رضا خزاعی

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان