علی اکبر اصغری

علی اکبر اصغری

علی اکبر اصغری

علی اکبر اصغری

ساکن روستای بکاول نیشابور

سن: 80 ساله

سال ضبط افسانه 1372

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان