زیباترین افسانه ها عیاران

زیباترین افسانه ها عیاران

زیباترین افسانه ها

افسانه عیاران

حمیدرضا خزاعی

عیاران، قهرمانان و پهلوانانی بودند که در گذشته بی ارتباط به حکومت ها به عنوان بازوی اجرایی توده های مردم عمل می کردند. دولت مندها را غارت می کردند تا به مردم ضعیف کمک کنند. بحث بر سر این نیست که کار آنان درست بوده یا غلط، فقط می توان گفت: تقلایی بوده است برای کمک به دیگران. این مجموعه دربر گیرنده ی 11 افسانه است که عبارتنداز:

1-    غلام عیار    2- دختر ابریشم کش    3- دزد خروس طلا    4- ملک اسپا    5- شیر نر و ماده ندارد   6- ممد نامدار    7- گوساله زرد     8- سیپور نام    9- مرغ زرین    10- جهان تیغ    11- دختر خیاط

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان