افسانه های کهن

افسانه های کهن

افسانه های کهن

فضل الله صبحی

بازنویسی متن: حمیدرضا خزاعی

افسانه های کهن

این مجموعه متشکل از دو کتاب بوده است

کتاب اول مشتمل بر 25 افسانه و متل است که عبارتند از:

يكي بود ، يكي نبود 
دويدم و دويدم 
بز زنگوله پا  .
روايت كردي 
روايت تاجيكي 
گرگ و هفت بزغاله 
بلبل سرگشته  .
درخت بادام  .
خاله سوسكه 
كك به تنور 
خروسك پريشان 
كلاغ لج‌باز  .
غوزه 
گنجشك  .
زور 
گنجشك دُنبك زن  .
دُم دوز  .
پيرزن 
كدو قلقله زن 
كدو 
شير شكار  .
لم شير 
روباه 
روباه و لك‌لك 
روباه و كلنگ 

 

کتاب دوم مشتمل بر 18 افسانه است که عبارتند از:

روباه پير 
پوپك  .
روباه سياه‌پوش 
روباه و خروس 
سگ و روباه 
كلاغ و روباه 
شغال بي‌دُم  .
پيرزن و شغال  .
گرگ خون‌خوار و روباه افسون‌كار
بزي 
پيله‌ور 
شاه‌زاده و مار 
ملك ابراهيم 
دختر قاضي 
ديوانه‌گان 
عروس و مادر شوهر خُل 
لج‌باز 
عروس و مادر شوهر 
 

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان