کارنامه

کارنامه

کارنامه ی کاری حمیدرضا خزاعی

 

حمیدرضا خزاعی

حمید رضا خزاعی


متولد سال 1334


حمیدرضا خزاعی سال هاست که کار گردآوری ادبیات عامه­ ی خراسان را آغاز کرده است. وی در همین راستا تقریبا به تمامی روستاهای خراسان سفر کرده­ و پای نقل افسانه­ گوهای بسیاری نشسته­ است. و مجموعه ای بزرگ از افسانه ها، باورها، گویش ها و . . . مردمان خراسان فراهم آمده است. ب


کارنامه‌ی كارها چاپی حمیدرضا خزاعی

تا پیش از سال 1372 داستان‌هايی این‌جا و آن‌جا به صورت پراکنده چاپ کرده است .

سال 1372 :

              اولین مجموعه داستان حمید رضا خزاعی با نام « نقش خیال » از چاپ خارج شد .
 
سال 1373 :

              حمید رضا خزاعی در سال 1373 مجموعه شعری با نام « باغ سرخ و سبز به چاپ رسانده است »


سال 1378 :

              جلد اول افسانه‌های خراسان « نیشابور »

سال 1379 :.

              جلد دوم و سوم و چهارم افسانه‌های خراسان « نیشابور »

سال 1380 :

             جلد پنجم افسانه‌های خراسان « تربت حیدریه » این مجموعه نام فرعی « دختر کفش طلا» را بر پیشانی داشت.


سال 1381 :

              جلد ششم افسانه‌های خراسان « تایباد » این مجموعه نیز نام فرعی « جهان تیغ » را با خود یدک می کشید.

سال 1382 :

            جلد هفتم افسانه‌های خراسان « اسفراین »

            جلد هشتم افسانه‌های خراسان « سبزوار »

            گزیده‌ای از شعر امروز ایران و جهان با نام « ترانه‌ی کبوتران تاریک »

سال 1383 :

            زیباترین افسانه‌ها ( پریان )

            زیباترین افسانه‌ها ( طنز )

             خون برفی ( افسانه‌ای که برای کودکان بازنویسی و مصور گردید )

           آدم چوبی ( افسانه‌ای که برای کودکان بازنویسی و مصور گردید )


          افسانه‌ی محبت ( افسانه‌ای که برای کودکان بازنویسی و مصور گردید)

سال 1384 :

            لالایی‌ها ( مجموعه‌ای نسبتا بزرگ از لالایی‌های کل کشور )

            جلد نهم افسانه‌های خراسان « بیرجند »

            جلد دهم افسانه‌های خراسان « طبس »


سال 1385 :

            افسانه شعرها

سال 1389

            زیباترین افسانه­ ها ( کچل­ ها )

            زیباترین افسانه­ ها ( گل­ ها )

            افسانه­ ی زال و رودابه

            افسانه­ ی رستم

           افسانه ایران زمین


سال 1391 :

           عروس باران ( رمان )

          زیباترین افسانه­ ها ( عیاران )

          زیباترین افسانه­ ها ( پریان )

          زیباترین افسانه­ ها ( شاه عباس )

          افسانه­ ی سیاوش

 

 سال 1394:  

افسانه باران یا باران خواهی در ایران

تاریخ شفاهی و مکتوب نهرین طبس

سازه های شگفت انگیز قاین

قابل ذكر است كه تا کنون ده جلد از افسانه‌های خراسان چاپ شده و حجم بزرگی از کار هنوز در حال استخراج و انجام است .

 

كارنامه‌ی دیگر كارهای تحقيقاتی :

1- افسانه ی باران یا باران خواهی در ایران: جمع آوری اطلاعات از سال 1377 آغاز شده است، این پروژه هم اکنون با مساعدت و یاری مرکز بین المللی قنات و سازه های آبی  تکمیل و چاپ شده است.
2- سازه های آبی شگفت انگیز قاین، این کار نیز با مساعدت مرکز بین المللی قنات و سازه های آبی انجام و به چاپ رسیده است

3- تاریخ شفاهی نهرین طبس یا نهرین نماد زندگی: این کار نیز با مساعدت و یاری مرکز بین المللی قنات و سازه های آبی  تکمیل و چاپ شده است.

4- شركت دراولين همايش بين‌المللی انسان و آب كه در تيرماه سال 1381 در رامسر برگزار گرديد. در اين همايش مقاله‌ی « روش‌های سنتي انتقال آب در خراسان » به‌صورت سخنرانی ارائه گرديد .

5-   سازه­ های آبی شگفت انگیز منطقه­ ی قاین: این پروژه نیز با یاری و مساعدت مرکز بین المللی قنات در حال تکمیل است.

6-   مطالعات اجتماعي بر روی ساكنان منطقه‌ی گمبيري افغانستان

 

7-   مطالعات اجتماعی براي جداسازي آب شرب از بهداشتی بر روي ساكنان شهرهای فردوس و بجستان


8-   مطالعات اجتماعي بر روي ساكنان جزيره‌ی قشم با تكيه بر سازه‌های آبی تاريخی جزيره

9- مطالعات اجتماعی برای پرونده ثبت میراث جهانی قنات گوهر ریز جوپار- کرمان

10- مطالعات جمعيتی بر روی ساكنان بيشتر شهرهای خراسان رضوي ،خراسان جنوبی ، خراسان شمالی ، استان سيستان و بلوچستان « شهرهای سراوان، كل شهرستان زابل، شهر چابهار. استان كرمان، استان اصفهان، استان خوزستان، استان هرمزگان و استان مازندران، استان لرستان


حمید رضا خزاعی سال هاست (از سال 1369 ) که مطالعات اجتماعی و جمعیتی مهندسین مشاور طوس آب، ری آب و . . . را برعهده دارد و مطالعات نسبتا وسیعی در این زمینه انجام داده و در این قسمت سعی شده به بخشی از این مطالعات اشاره گردد.


1-    طرح جامع آبرسانی شهر مشهد . سال 1369 شروع و 1370 پايان، برآورد جمعيت شهر تا افق 1400 و جهات توسعه‌ی شهر

2-    طرح آبرسانی و شبكه آب شهر كلات . 1369 تا 1370 ، برآورد جمعيت تا سال 1400 ، توسعه‌ي شهر و تراكم ناخالص در سطح محلات در

وضع موجود و برآورد آن تا سال 1400

3-    طرح آبرسانی و شبكه آب شهر درگز . 1369 تا 1370 ، برآورد جمعيت تا سال 1400 ، توسعه‌ی شهر و تراكم ناخالص در سطح محلات در وضع موجود و برآورد آن تا سال 1400

4-    طرح آبرساني و شبكه آب شهر بجنورد ، 1369 تا 1370 ، برآورد جمعيت تا سال 1400 ، توسعه‌ی شهر و تراكم ناخالص در سطح محلات در وضع موجود و برآورد آن تا سال 1400

5-    طرح جمع‌آوری و تصفيه فاضلاب شهر سبزوار ، 1369 تا 1370 ، برآورد جمعيت تا سال 1400 ، توسعه‌ی شهر و تراكم ناخالص در سطح محلات در وضع موجود و برآورد آن تا سال 1400

6-    طرح آبرسانی و شبكه آب شهر كاشان ، 1370 تا 1371 ، برآورد جمعيت تا سال 1400 ، توسعه‌ی شهر و تراكم ناخالص در سطح محلات در وضع موجود و برآورد آن تا سال 1400

7-    طرح آبرسانی به شهر فردوس و اسلاميه ، 1370 تا 1371 ، برآورد جمعيت تا سال 1400 ، توسعه‌ی شهر و تراكم ناخالص در سطح محلات در وضع موجود و برآورد آن تا سال 1400

8-    طرح آبرسانی به شهر تايباد ، 1370 تا 1371 ، برآورد جمعيت تا سال 1400 ، توسعه‌ی شهر و تراكم ناخالص در سطح محلات در وضع موجود و برآورد آن تا سال 1400

9-    طرح آبرسانی به شهر نهبندان ، 1370 تا 1371 ، برآورد جمعيت تا سال 1400 ، توسعه‌ی شهر و تراكم ناخالص در سطح محلات در وضع موجود و برآورد آن تا سال 1400

10-    مطالعات اجتماعی سد درونگر ( درگز ) ، 1371 تا 1372 ، مطالعه اجتماعي اقتصادی بر روی روستاهای پاياب ، روستاهايی كه در درون مخزن واقع مي‌شوند و روستاهاي سرآب .

11-    مطالعات اجتماعی سد شيرين دره ( بجنورد ) 1372 تا 1373 ، مطالعه اجتماعی اقتصادی بر روی روستاهای پاياب ، روستاهايی كه در درون مخزن واقع میشوند و روستاهای سرآب .

12-    فضای سبز تهران ، 1372 تا 1373 ، مطالعات اجتماعی بر روی ساكنان قديمی شهر ، بررسي باغ‌های شهر تهران در گذشته و وضع موجود و اصولا فضای سبز و باغ در باور مردم شهر تهران و سابقه‌ی تاريخي آن . اين مطالعات كتابخانه‌ای بود و تمامی اسناد مورد بررسی و دقت قرار گرفتند .

13-    مطالعات اجتماعي سد بيدواز ( اسفراين ) 1373 تا 1374 ، مطالعه اجتماعی اقتصادی بر روی روستاهای پاياب ، روستاهايی كه در درون مخزن واقع می شوند و روستاهاي سرآب .

14-    طرح جمع‌آوری و تصفيه فاضلاب شهر نورآباد ، 1374 تا 1375 ، برآورد جمعيت تا سال 1400 ، توسعه‌ی شهر و تراكم ناخالص در سطح محلات در وضع موجود و برآورد آن تا سال 1400

15-    طرح جمع‌آوری و تصفيه فاضلاب شهر كازرون ، 1374 تا 1375 ، برآورد جمعيت تا سال 1400 ، توسعه‌ی شهر و تراكم ناخالص در سطح محلات در وضع موجود و برآورد آن تا سال 1400

16-    طرح جمع‌آوری و تصفيه فاضلاب شهر نی ريز ، 1374 تا 1375 ، برآورد جمعيت تا سال 1400 ، توسعه‌ی شهر و تراكم ناخالص در سطح محلات در وضع موجود و برآورد آن تا سال 1400

17-    طرح جمع‌آوری و تصفيه فاضلاب شهر نورآباد ، 1374 تا 1375 ، برآورد جمعيت تا سال 1400 ، توسعه‌ی شهر و تراكم ناخالص در سطح محلات در وضع موجود و برآورد آن تا سال 1400

18-    طرح جمع‌آوری و تصفيه فاضلاب شهر استهبان ، 1374 تا 1375 ، برآورد جمعيت تا سال 1400 ، توسعه‌ی شهر و تراكم ناخالص در سطح محلات در وضع موجود و برآورد آن تا سال 1400

19-    مشاركت‌های مردمی سد دز ، 1374 تا 1375 ، مطالعه اجتماعی اقتصادی فرهنگی بر روي روستاها و اراضي پاياب و كليه كشاورزانی كه بر روی اين اراضي كار مي‌كنند

20-    طرح آبرسانی و شبكه آب شهر مريوان ، 1376 تا 1377 ، برآورد جمعيت تا سال 1405 ، توسعه‌ی شهر و تراكم ناخالص در سطح محلات در وضع موجود و برآورد آن تا سال 1405

21-    آب‌های شور و لب‌شور شهرستان های طبس و فردوس ، 1376 تا 1377 ، مطالعات اجتماعی – اقتصادی فرهنگی بر روی تمامی روستاهای اين دو شهرستان ، بررسی نقش آب در باور مردم ، تحولات جمعيت در گذشته و آينده‌نگری آن تا سال 1405

22-    طرح آبرساني و طراحي شبكه آب شهر سراوان ، 1376 تا 1377 ، برآورد جمعيت تا سال 1405 ، توسعه‌ي شهر و تراكم ناخالص در سطح محلات در وضع موجود و برآورد آن تا سال 1405

23-    طرح آب‌رسانی و شبكه آب شهر بهشهر ، 1379 تا 1380 ، برآورد جمعيت تا سال 1405 ، توسعه‌ی شهر و تراكم ناخالص در سطح محلات در وضع موجود و برآورد آن تا سال 1405

24-    طرح آبرسانی و طراحی شبكه شهرهای نكا ، سورك و گلوگاه ، 1379 تا 1380 ، برآورد جمعيت تا سال 1405 ، توسعه‌ی شهر و تراكم ناخالص در سطح محلات در وضع موجود و برآورد آن تا سال 1405

25-    طرح آبرسانی و شبكه آب شهر تنكابن ، 1379 تا 1380 ، برآورد جمعيت تا سال 1405 ، توسعه‌ی شهر و تراكم ناخالص در سطح محلات در وضع موجود و برآورد آن تا سال 1405

26-    تاريخ آب در جنوب خراسان ، 1379 تا 1381 ، بررسي تمامی سازه‌هاي آبي ( بند ، آب انبار ، كاريز و . . . ) تاريخی موجود و ويران شده ، بررسی اين سازه‌ها در باور مردم و آنچه سينه به سينه از گذشته‌های دور به امروز رسيده و بررسی باورها و اعتقادات مردم در مورد آب ، باران خواهی و . . .

27-    طرح جمع‌آوری و تصويه فاضلاب شهر بافق ، 1379 تا 1380 ، برآورد جمعيت تا سال 1405 ، توسعه‌ی شهر و تراكم ناخالص در سطح محلات در وضع موجود و برآورد آن تا سال 1405

28-    طرح جمع‌آوری و تصويه فاضلاب تفت ، 1379 تا 1380 ، برآورد جمعيت تا سال 1405 ، توسعه‌ی شهر و تراكم ناخالص در سطح محلات در وضع موجود و برآورد آن تا سال 1405

29-    طرح فاضلاب روستايی خراسان ، 1379 تا 1380 ، مشخص كردن وضعيت موجود روستاهای مورد مطالعه ، نحوه‌ی توزيع جمعيت در وضع موجود ، توسعه‌ی روستا تا سال 1415 و تعيين ترام تا افق طرح

30-    طرح فاضلاب روستايی استان يزد ، 1379 تا 1380 ، مشخص كردن وضعيت موجود روستاهای مورد مطالعه ، نحوه‌ی توزيع جمعيت در وضع موجود ، توسعه‌ی روستا تا سال 1415 و تعيين ترام تا افق طرح

31-    طرح فاضلاب روستايی استان سمنان ، 1379 تا 1380 ، مشخص كردن وضعيت موجود روستاهای مورد مطالعه ، نحوه‌ی توزيع جمعيت در وضع موجود ، توسعه‌ي روستا تا سال 1415 و تعيين ترام تا افق طرح

32-    طرح ساماندهي رودخانه كابل ( افغانستان ) مطالعات اجتماعي بر روي تمامي روستاها و شهرهايي كه در آبخور اين رودخانه قرار گرفته‌اند و بررسي تحولات جمعيت آن‌ها در گذشته و آينده‌نگري آن تا 1410

33-    نظام حقابه‌بري نهرين طبس ، 1382 تا 1384 ، مطالعات اجتماعي بر روي تمامي اسناد و مدارك ( وقف‌نامه‌ها ، اسناد اداره‌ي ثبت اسناد ، دفتر آب‌نامه و . . . ) و مطالعه بر روي باورها و معتقدات ساكنان شهر نسبت به آب نهرين ، شيوه‌هاي انتقال آب از يك مسير طولاني 30 تا 40 كيلومتري به شهر ، نظام تقسيم آب و . . .

34-    طرح جمع‌آوري و تصويه فاضلاب شهر تربت جام ، 1385 تا 1386 ، برآورد جمعيت تا سال 1415 ، توسعه‌ي شهر و تراكم ناخالص در سطح محلات در وضع موجود و برآورد آن تا سال 1415

35-    جمعيت متحرك شهر مشهد ، 1385 تا 1386 ، ورود جمعيت متحرك به شهر مشهد و توزيع آن برحسب نواحي مختلف ، مشخص كردن محل اسكان اين افراد در خانه‌ي خويشاوندان ، مدارس ، كمپينگ‌ها ، هتل‌ها ، مسافرخانه‌ها و . . . در وضع موجود و آينده‌نگري آن تا سال 1415

36-    جداسازي آب شرب و آب بهداشتي شهرهاي فردوس و بجستان ، 1385 تا 1386 ، مطالعات اجتماعي – اقتصادي –فرهنگي بر روي ساكنان شهر و بطوركلي معتقدات و باورهاي مردم در مورد آب ، نحوه‌ي تامين آب شرب ساكنان در گذشته و پذيرش مردم در مورد راه‌كارهاي مناسب براي عرضه‌ي آب (آب بسته‌بندي ، گذاشتن شيرهاي برداشت آب در سطح «حلات ، طراحي شبكه‌ي مستقل براي آب شرب و . . . )

37-    طرح آبرساني به شهرهاي چاه‌بهار ، و روستاهاي واقع در مسير انتقال ، 1385 تا 1386 ، برآورد جمعيت تا سال 1415

38-    طرح آبرساني به دشت سيستان ، 1385 تا 1386 ، مشخص كردن تحولات جمعيت تك تك نقاط روستايي و شهري در وضع موجود و برآورد آن تا سا 1415

39-    طرح آبرساني گامبيري ( افغانستان ) ، 1385 تا 1386 مطالعات اجتماعي فرهنگي بر روي ساكنان همجوار با اراضي باير گامبيري و شناخت پذيرش مردم نسبت به راه‌كارهاي ارائه شده و مشاركت‌هاي مردمي و . . .

40-    طرح جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب شهر اسفراين ، 1386 تا 1387 ، برآورد جمعيت تا سال 1415 ، توسعه‌ي شهر و تراكم ناخالص در سطح محلات در وضع موجود و برآورد آن تا سال 1415 ، تهيه منحني‌هاي تراكم تا سطح محلات .

41-    طرح آبرسانی به شهرهای خاش ، زابل ، سیرکان ، زابلی ، سوران ، نوک آباد و فنوج . 1389 ، برآورد جمعیت برای افق طرح 1420

42-    طرح فاضلاب شهر فیروز آباد ( استان فارس ) توسعه و تراکم شهر در وضع موجود و افق طرح 1420 ، سال انجام مطالعات جمعیتی 1388

43-    طرح آبرسانی به شهرهای زرقان ، لپویی و خنج ( استان فارس ) افق طرح 1420 سال انجام مطالعات جمعیتی 1389

44-    طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای رودبار ، افق طرح 1420 ، سال انجام مطالعات 1389

45-    طرح آبرسانی به شهر گلپایگان ( استان فارس ) افق طرح 1420 ، سال انجام مطالعات 1388

46-    طرح آبرسانی به شهرهای پرندک ، خشک رود ، دلیجان ، محلات ، خمین ، مامونیه ، زاویه ، نیمور و ساوه در استان مرکزی ، افق طرح 1420 ، سال انجام مطالعات 1388

47-    طرح آبرسانی به مناطق 21 و 22 تهران ، برآورد جمعیت و مشخص کردن تراکم ، افق طرح 1420 ، سال انجام مطالعات 1388

48-    طرح آب رسانی به شهر دزفول ، افق طرح 1420 ، سال انجام مطالعات 1390

49-    طرح فاضلاب شهر پیشوا ( استان تهران ) افق طرح 1420 ، سال انجام مطالعات 1390

50-    طرح فاضلاب شهر دورود ، افق طرح 1420 ، سال انجام مطالعات 1390

51-    طرح فاضلاب شهرهای بابلسر و بهنمیر در استان مازندران ،  افق طرح 1420 ، سال انجام مطالعات 1390

52-    طرح آبرسانی به شهر صالح آباد و روستاهای شهرستان صالح آباد ، افق طرح 1420 ، سال انجام مطالعات 1390

53-    طرح آب رسانی به شهر خلخال ( استان اردبیل ) افق طرح 1420 ، سال انجام مطالعات 1389

54-    طرح آبرسانی به شهر مشکین شهر ( استان اردبیل ) افق طرح 1420 ، سال انجام مطالعات 1389

و بسیاری مطالعات جمعیتی دیگر که در حوصله این رزومه نیست .

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان