قمر مشتی یا قمر سلطان سرچاهی

قمر مشتی یا قمر سلطان سرچاهی

قمر مشتی یا قمر سلطان سرچاهی

 قمر مشتی یا قمر سلطان سرچاهی

ساکن روستای سرچاه نیشابور

سن: 70 ساله

سال ضبط افسانه ها : 1375

 

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان