نامه ها

دو نامه از نیرالدوله به علینقی خان میرپنج یا علینقی خان شجیع الملک

نامه اول

 

 

 نامه دوم

 

 ماخذ: این دو نامه  در میان اسناد مرکز اسناد آستان قدس رضوی پیدا شده است

 

 علینقی خان میر پنج در صفحه اسناد تقریبا معرفی شده و عکس هایی نیز از ایشان در همان صفحه در دید بینندگان عزیز قرار گرفته است، حال ببینیم نیرالدوله کیست و چه نقشی در تاریخ خراسان در اواخر عصر قاجار داشته است

 

سلطان حسین میرزا نیرالدوله

پدر حسین میرزا نیرالدوه شاهزاده پرویز میرزا نیرالدوله بوده که پسر پنجاه و سوم فتحلی شاه بوده است. پس از مرگ پرویز میززا لقبش به پسرش حسین میرزا رسید وی در دو سفر ناصرالدین شاه به اروپا در 1290 و 1295 قمری پادشاه را همراهی می کرد

وی در کودکی در اندرون حرمسرا بود و بعد که به سن رشد رسید به سمت پیشخدمت حضور همایون منصوب شد و حکومت نیشابور نیز ابواب جمع او بود. در سال 1305 سبزوار ضمیمه حکومت نیشابور شد وحکومت وی گسترش یافت. وی از سال 1318 تا 1321 قمری استاندار خراسان بود و در سال 1319 قمری  نایب التولیه آستان قدس رضوی نیز به مشاغل وی افزوده گردید

وی از سال 1323 تا 1330 قمری در تهران بود

نیرالدوله در سال 1330 و پس از آشوب هایی که در مشهد اتفاق افتاد و روس ها صحن و گنبد امام رضا (ع) را به توپ بستند به حکوت خراسان تعیین و روانه ی این دیار گردید

 

 

دونامه از علینقی خان میرپنج یا علینقی خان شجیع الملک به امیر شوکت الملک

 

نامه اول

 

نامه دوم

 

 

ماخذ: این دو نامه نیز در میان اسناد مرکز اسناد آستان قدس رضوی پیدا شده است

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان