عروس باران

عروس باران

عروس باران

حمیدرضا خزاعی

این رمان اولین رمان چاپ شده ی حمید رضا خزاعی است. طرح آن سال ها و سال ها ذهن و روانم را به خود مشغول کرده بود. این رمان بیان زندگی سه نسل از اعضای یک خانواده است و دارای چهار شخصیت محوری است. در رمان مرز میان رویا و واقعیت مخدوش شده است تا نتوان میان رویا و واقعیت مرزی کشید و گفت: تا این جا خیال است و از این جا به بعد واقعیت آغاز می شود.
رمان تلاش می کند تا به صورت غیر مستقیم تاریخ اجتماعی یک روستا یا کل خراسان را بیان کند. رمان متشکل از دوازده فصل است که هر فصل داستان مستقلی را حکایت می کند.

    فهرست فصل های کتاب:


    فصل اول = گل سرخ //           فصل دوم = آیینه ی آب //      

    فصل سوم = دختر آفتاب //  فصل چهارم = تولد یک رویا //       

    فصل پنجم = به خدا خواب نبود //    فصل ششم = مرگ یک کلاغ //         

    فصل هفتم = باد سیاه //                 فصل هشتم = زنبورها //        

    فصل نهم = سفر در افسانه //          فصل دهم = دردانه //       

    فصل یازدهم = پروانه ها //            فصل دوازدهم = گل زندگی //

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان