سید حیدر حسینی

سید حیدر حسینی

سیدحیدر حسینی

سید حیدر حسینی

ساکن روستای دامنجان نیشابور

سن: 45 ساله

سال ضبط: 1375

در تصویر پدر و فرزند آقای سید حیدر حضور دارند. سه نسل در کنار هم قرار گرفته اند

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان