یادبود

یادها

یادبود

این صفحه برای بزرگداشت خانم پوران خزاعی راه اندازی گردید و از این پس یادبود رفتگان در این صفحه ثبت و ضبط خواهد شد.

 

پوران خزاعی

پوران خزاعی

پوران خزاعی در کودکی

 

با کمال تاسف خبردار شدم  که دختر عموی عزیزم پوران خزاعی در صبح «1399/10/11 » از دنیا رفت. یادش سبز

این ضایعه ی تاسف بار را به خانواده ی محترم و همه دوستان، آشنایان و خویشاوندن تسلیت عرض می کنم.

عکس اول پوران عزیز مربوط به 61 سال قبل یعنی سال 1338 است. و عکس دوم مربوط به سال های اخیر، درضمن ایشان متولد 1331 بودند.

حمیدرضا خزاعی 1399/10/11

 

پوران خزاعی

پوران خزاعی در سال های اخیر

 

از خانم پوران خزاعی سه فرزند به نام های: رضا رئوفیان، کسری رئوفیان و مهسا رئوفیان برجای مانده اند.

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان