شعر عکس ها

مجموعه ی اول: شعر عکس ها

کارت تبریک های ارائه شده در این صفحه در سال 1384 چاپ و توزیع شده است. این کارت تبریک ها ترکیبی از شعر و عکس هستند. عکس ها برای بیان مفهوم به کمک شعرها آمده اند و شعرها نیز در نوبت خود کمک به خلق فضایی شاعرانه برای عکس می کنند. ترکیب شعر و عکس را برای اولین بار در سال 1377 مورد استفاده قرار دادم و هنوز بعد از این همه سال ندیده ام که کسی از این شیوه برای خلق فضایی شاعرانه استفاده کند. امیدوارم از دیدن این کارتها لذت ببرید و اما نکته ی آخر، هریک از کارت ها را علاوه بر شماره ای که به آن کارت اختصاص یافته، نام شاعر نیز بر آن کارت گذاشته شده است.

                                                                               با احترام حمید رضا خزاعی


حمیدرضا خزاعی

 

 

 شماره یک

 

منصور اوجی

 

شماره دو

نازنین نظام شهیدی

 

شماره سه

فدریکو گارسیا لورکا

 

شماره چهار

عمران صلاحی

 

شماره پنج

حمیدرضا خزاعی

 

شماره شش

عمران صلاحی

 

شماره هفت

نیما یوشیج

 

شماره هشت

مارگوت بیکل

 

شماره نه

احمد شاملو

 

شماره ده

سهراب سپهری

 

شماره یازده

فدریکو گارسیا لورکا

 

شماره دوازده

سهراب سپهری

 

شماره سیزده

مارگوت بیکل

 

شماره چهارده

ضیاء موحد

 

شماره پانزده

منصور اوجی

 

شماره شانزده

فدریکو گارسیا لورکا

 

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان