افسانه های خراسان جلد دهم

افسانه های طبس

افسانه های خراسان جلد دهم

افسانه های طبس

حمیدرضا خزاعی

افسانه های طبس یا جلد دهم افسانه های خراسان، این جلد آخرین جلد از مجموعه ی افسانه های خراسان است که به چاپ رسیده و مجموعه ی بزرگی از افسانه ها بر زمین مانده تا کی و چه وقت بتوان کار آماده سازی و چاپ بقیه را آغاز کرد و این مستلزم آن است که موسسه یا نهادی با حمایت خود شرایط لازم برای چاپ بقیه ی کارها را فراهم آورد. این مجموعه مشتمل بر  43 افسانه است که به ترتیب عبارتند از:

 

1-    ابراهيم ادهم  2- خواجه‌ي خضر  3- زيارت 4- جمال لوك  5- رستم و اسفنديار  6- بخت  7- حسينا 8- باقر و گل‌اندام  9- حيدر بيك  10- خال گردن  11- طوطي چيني 12- خنده‌ي ماهي  13- دختر نجار  14- فاطمه ماهو  15- جووك 16- يك وجب قد ، هفت وجب ريش  17-دختر شاه پريان  18- اوسنه‌ي خاك  19- اسب سخن‌گو  20- سرنوشت 21- دو خواهر  22- تسبيح شاه عباس  23- شاه عباس و  24- چكش آهن و سندان بلور  25- چهار درويش  26- نجس‌تر از همه چيز  27- تلخ و شيرين  28- هركاري مي‌كني فكر آخرش باش  29- خاله پزوكك  30- خانه‌ي پيرزال  31- كلوخ و كاغذ و گُل ميخ  32- سه دروغ 33- نيم مرد  34- آخ و پيك  35- كل باقر 36- كل مرد  37- چنگيز خان  38- سگ‌ها و شغال‌ها  39- قلم خدا 40- گاو آمد و در را شكست  41-ترانه  42- ترانه باغ كاكا  43- عاشقي

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان