معرفی کتاب:عروس باران

عروس باران

عروس باران

حمیدرضا خزاعی

حمید رضا خزاعی

رُمانِ  عروس باران

 

 

 

عروس باران / حمیدرضا خزاعی / سال چاپ: 1391 / 150 صفحه

عروس باران رمانی است که از 12 فصل مستقل و درعین حال پیوسته تشکیل شده است.در اینجا تلاش می کنیم دوازده فصل رمان را در معرض دیدتان قرار دهیم، با این امید که مورد توجه قرار گیرد. فصل های دوازده گانه رمان عروس باران عبارتند از:
فصل اول =               گل سرخ
فصل دوم =            آیینه ی آب
فصل سوم =          دختر آفتاب
فصل چهارم =       تولد یک رویا
فصل پنجم = به خدا خواب نبود
فصل ششم =   مرگ یک کلاغ
فصل هفتم =            باد سیاه
فصل هشتم =            زنبورها
فصل نهم =    سفر در افسانه
فصل دهم =                دردانه
فصل یازدهم =        پروانه ها
فصل دوازدهم =    گل زندگی

البته در آینده بنا دارم فایل صوتی این رمان را نیز منتشر کنم.

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان