دیروز: جوانی

عکس های جوانی حمیدرضا خزاعی

حمیدرضا خزاعی، سال 1354

 حمیدرضا خزاعی  «این عکس در سال 1354 گرفته شده است»

 

 

حمیدرضا خزاعی، سال 1356

 حمیدرضا خزاعی  «این عکس در سال 1356 گرفته شده است»

 

 

حمیدرضا خزاعی و زنده یاد محمدتقی صبور جنتی

 حمیدرضا خزاعی همراه با زنده یاد محمدتقی صبورجنتی این عکس در دفتر سینمای آزاد در سال 1356 گرفته شده است

 

 

حمیدرضا خزاعی، سال 1361

 حمید رضا خزاعی  «این عکس در سال  1361 گرفته شده است»

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان