شمسی حسین پناهی

شمسی حسین پناهی

شمسی حسین پناهی

شمسی حسین پناهی

ساکن روستای سرچاه نیشابور

سن: 60 ساله

سال ضبط افسانه 1373

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان