افسانه ایران زمین

افسانه ایران زمین

افسانه ایران زمین

حکیم ابوالقاسم فردوسی

حمیدرضا خزاعی

بازخوانی یا بازنویسی افسانه های شاهنامه. تلاشی در جهت تبدیل شعر به نثر

این مجموعه از کیومرث آغاز و به منوچهر ختم می شود. این مجموعه و مجموعه های تکمیلی سعی کرده است اساطیر یا افسانه های طرح شده در شاهنامه را با زبانی ساده برای خوانندگان بازنویسی کند.

 
1 -  افسانه‌ی كيومرث  2-  افسانه‌ي هوشنگ   3 - افسانه‌ي تهمورس ديوبند   4 -  افسانه‌ي جمشيد   5 - افسانه‌ي ضحاك   6 -  افسانه‌ي فريدون   7 - افسانه‌ي منوچهر

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان