شعر نقاشی ها

مجموعه ی دوم: شعر نقاشی ها

یادگار

حمیدرضا خزاعی

سری جدید از کارت تبریک ها. این سری، نقاشی ها و شعرهای حمیدرضا خزاعی را در کنار هم قرار داده ام تا شما همراه عزیز را بیشتر با خُلقیات حمیدرضا خزاعی آشنا کنم. این مجموعه از 36 کارت تبریک تشکیل شده است یعنی از یادگار یک آغاز و به یادگار سی و شش ختم می گردد. البته چندتا افتادگی دارد که در آینده تکمیل خواهد شد. امیدواریم دیدن این مجموعه شما را بر سر شوق بیاورد.

 

 

 

یادگار اول

دیوزاد

ام

 

یادگار دوم

پری زاد

 

یادگار سوم

دیوزاد 2

 

یادگار چهارم

پری زاد 2

 

یادگار پنجم

پری زاد 3

 

یادگار ششم

پری زاد 4

 

یادگار هفتم

پری زاد 5

 

یادگار هشتم

آفتاب

 

یادگار نهم

باران و آفتاب

 

یادگار دهم

جهان

 

یادگار یازدهم

بارش

 

یادگار دوازدهم

پاییز

 

یادگار سیزدهم

پری زاد 1

 

یادگار چهاردهم

پری زادان آب و آفتاب

 

یادگار پانزدهم

جهان 1

 

یادگار شانزدهم

خواب

 

یادگار هفدهم

دریا

 

یادگار هیجدهم

پرواز

 

یادگار نوزدهم

پری زاد

 

یادگار بیست و یکم

جهان

 

یادگار بیست و چهارم

رویا

 

یادگار بیست و پنجم

رویش

 

یادگار بیست و ششم

شبانه

 

یادگار بیست و هفتم

شکار

 

یادگار بیست و هشتم

صدایم بزن

 

یادگار بیست و نهم

عطش

 

یادگار سی ام

ققنوس

 

یادگار سی و یکم

ققنوس 1

 

یادگار سی و دوم

ققنوس 2

 

یادگار سی و سوم

ققنوس 3

 

یادگار سی و چهارم

ققنوس 4

 

یادگار سی و پنجم

مادر بزرگ

 

یادگار سی و ششم

هدیه

 

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی
دی ان ان